Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Rok 2012
Pomoc dla ubogich w Polsce i w Omvan

Adwent to czas szczególnego oczekiwania i przygotowania serc na przyjście Pana poprzez wzmożoną modlitwę i czynienie dobrych uczynków! Jest to radosny czas, kiedy można na chwilę się zatrzymać i popatrzeć na to co wokół nas i w nas samych, kiedy staramy się być dla siebie nawzajem lepsi i czynić więcej dobra. Rodzice i dzieci z Przedszkola w Tarnowie zachęceni przez siostry aktywnie włączyli się w dzieło niesienia pomocy potrzebującym. Na prośbę s. Paschalis Klassa, pracującej w parafialnym Caritas przy kościele ks. Misjonarzy rodzice przynosili używane obuwie zimowe i ubrania aby wesprzeć potrzebujących. Dlaczego "używane"? Decyzja podjęta zupełnie świadomie, aby nie dać pretekstu uwikłanym w nałogi szczególnie alkoholizmu, a borykającym się z głodem i chłodem, do spieniężenia otrzymanych darów. Kolejną akcją jaką podjęło przedszkole to wsparcie materialne na rzecz misji. "My też możemy być misjonarzami!" - tak brzmiało hasło na plakacie wywieszonym na przedszkolu przedstawiającym Afrykę i zdjęcia z pracy naszych Sióstr z Delegatury Afrykańskiej. Siostry z przedszkola przygotowały kiermasz świąteczny, którego całkowity dochód przeznaczyły na rzecz misji, a konkretnie wsparcie przedszkola w Omvan w Kamerunie.


Jedną z najpiękniejszych form przeżywania Świąt Bożego Narodzenia jest przygotowanie Jasełek, a najwdzięczniejszymi aktorami są Dzieci. I tak oto po raz kolejny przedszkolaki przedstawiły historię Narodzenia Jezusa Chrystusa wspólnocie Sióstr domu prowincjalnego i Rodzicom. W tym roku Jasełka były rozśpiewane i roztańczone ku radości Maleńkiej Dzieciny a wszystko uwieńczone wspólnymi życzeniami głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.

ap


Niezwykłe nawiedzenie

Na progu Adwentu, 2-3 grudnia, wspólnotę Sióstr Józefitek w Krośnie nawiedziła Maryja w Murkowym Obrazie. Jej nawiedzenie siostry przeżywały w perspektywie trwającego Roku Wiary, ufając głęboko, że Maryja jest nieustanną Przewodniczką na drogach ciągłego poszukiwania bliskości Boga i wzrastania w bogatszym rozpoznawaniu daru wiary.  Uwielbiałyśmy  Boga za wszystkie rzeczy, które uczynił Jej Pan i dziękowały za  Jej delikatną, opiekuńczą obecność i pomoc - wspominają siostry józefitki.

Siostry zawierzyły Matce Bożej w specjalnie napisanym na tę okazję akcie - całly dom, siebie, podopiecznych i posługę miłosierdzia:

O Maryjo, Matko Boża Murkowa, obrończyni wiary, Patronko adwentowego czuwania!
Dziękujemy Ci, za ten wyjątkowy dzień nawiedzenia w Murkowym Obrazie, naszego domu, któremu patronuje święty Józef, Twój Oblubieniec.
Matko Jezusa, Krośnieńska Pani, chcemy włączyć się w Twoją posługę modlitewną, aby uwielbiać i dziękować za wielkie dzieła Boże:
- za Jezusa i Jego miłosierdzie dla nas
- za Ciebie i świętego Józefa
- za świętego Ojca Założyciela, ks. Zygmunta Gorazdowskiego
- i za tylu dobrych ludzi codziennie nam pomagających
To nasze podziękowanie niech stanie się modlitwą zawierzenia Tobie i Jezusowi,
ufnym wyznaniem wiary i wołaniem o pomoc Twą dla nas.
O Matko, Niepokalana Maryjo, pragniemy zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece naszą wspólnotę Sióstr Świętego Józefa, nasz Dom, wszystkich jego mieszkańców
i współpracowników świeckich. Pamiętaj o wszystkich dzieciach, które zostały nam powierzone, wspieraj u Boga ich modlitwy, zachowaj ich wiarę,
umacniaj nadzieję, pomnóż miłość.
Maryjo, w Roku wiary, pomóż nam, umocnić naszą ufność w Bogu i w Jego Słowu,
abyśmy umiały każdego dnia szukać i wypełniać Jego wolę, czyniąc miłosierdzie
najbardziej potrzebującym, o to Cię z całą ufnością błagamy:
Krośnieńska Pani i Matko Obrono naszej wiary
- módl się za nami

cb

galeria zdjęć »»

"Alleluja! Śpiewem chwalę Pana"

... to myśl przewodnia zorganizowanego 26.10.2012 r.w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tarnowie Konkursu Piosenki Religijnej dla dzieci z przedszkoli niepublicznych z Tarnowa. Celem spotkania było przede wszystkim wspólne wychwalanie Pana Boga, ale też popularyzacja piosenek o tematyce chrześcijańskiej, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej i radość z przebywania razem. Była to również forma wspólnej modlitwy bo przecież "Kto śpiewa ten dwa razy się modli". Inicjatywa ta, której pomysłodawcą była s. Antonia Piekarz, spotkała się z radosną odpowiedzią ze strony przedszkoli niepublicznych. W konkursie wzięły udział dzieci z pięciu przedszkoli prowadzonych przez: Siostry Służebniczki NMP - Gumniska, Siostry Serafitki, Siostry Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacre-Coeur), Siostry Służebniczki NMP-Osiedle i Siostry Św. Józefa. W jury zasiedli specjaliści w dziedzinie muzyki: przewodniczący ks. dr Grzegorz Piekarz - dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej tarnowskiej kurii, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego i dyrektor katedralnego chóru chłopięcego "Pueri Cantores Tarnovienses", p. Sławomir Barszcz - organista Bazyliki Katedralnej i wykładowca w Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz s. Terezja Krężołek CSSJ, organistka i wieloletnia wychowawczyni w dziedzinie muzyki kościelnej wielu pokoleń sióstr józefitek. Dzieci wykonały swe utwory z wielkim zaangażowaniem i artyzmem. W czasie obrad jury dzieci wraz z opiekunami w kaplicy domowej Sióstr Józefitek oglądnęły przedstawienie "Pastuszkowie z Fatimy" w wykonaniu dzieci z grupy "Promyczki Św. Rodziny " z józefickiego przedszkola, włączając się aktywnie w odmówienie dziesiątka różańca i wspólny śpiew. Czekał na nich również słodki i pożywny poczęstunek. Po burzliwych obradach Jury zdecydowało się przyznać trzy I miejsca a pozostałym dzieciom wyróżnienia. Nagrody główne otrzymali: Oliwia Stelmach (5 lat) z przedszkola sióstr józefitek za wykonanie piosenki "Sie je je", Karol Ślazyk (5 lat) z przedszkola sióstr serafitek -„Świetlik”, zespół w składzie: Katarzyna Sajdak, Zuzanna Staśko, Paulina Bąk, Natalia Musiał w piosence "Modlitwa różańcowa". Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami.
ap

galeria zdjęć »»

Całe życie służyłam i kochałam Pana Jezusa

U poczatku miesiąca maryjnego, 1 października, w we wspólnocie Sióstr domu prowincjalnego w Tarnowie odeszła do Pana s. M. Paulina, która przeżyła 83 lata, a w Zgromadzeniu 64.
S.M. Paulina - Maria Filipowska urodziła się 04 stycznia 1929 r. w miejscowości Stanisłówka, woj. i diecezja Lwów.
W okresie II wojny światowej wraz z rodziną doświadczyła gehenny Wschodu. Wyrzuceni z Kresów Wschodnich i zmuszeni do opuszczenia terenów rodzinnych wraz z dobytkiem, osiedli się w woj. poznańskim, w miejscowości Sierczynek. Tam Jako nastolatka dorastała i zdobywała edukację. W Jej rodzinie panowała atmosfera głęboko religijna i patriotyczna. Dzięki temu Siostra odkryła powołanie do życia zakonnego.
Do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa została przyjęta w 1948 r, w Tarnowie, w wieku 19-tu lat życia. Profesję zakonną złożyła w 1950 r. w Kluczborku, gdzie odbywała nowicjat.

W Zgromadzeniu Siostra Paulina wykonywała różne zajęcia i była na różnych placówkach, z których wymienić należy:

Wierzbice - księgowa w Domu Dziecka
Lubaczów - kierowniczka Domu Małego Dziecka
Lubaczów - praca biurowa w Kurii Archidiecezjalnej i przełożona sióstr
Zakopane - opieka nad chorymi po domach prywatnych
Ruda Różaniecka – praca z chorymi psychicznie w Domu Pomocy Społecznej
Kraków - terapeutka w Domu Opieki
Kluczbork - opiekunka parafialna chorych
Ukraina - prace apostolsko-charytatywne.

W życiu i działalności s. Pauliny dominowała troska o drugiego człowieka. Dała temu wyraz na każdej placówce. Już w Wierzbicach w latach 50-tych Jako księgowa usilnie starała się o poprawę bytu wychowanków przebywających w Domu Dziecka i o ulepszenie warunków pracy dla personelu tam zatrudnionego. To dzięki Jej aktywności Miastoprojekt we Wrocławiu podjęło opiekę nad Domem Dziecka w Wierzbicach, któremu przez wiele lat świadczyło w różnej formie pomoc.
Z wielkim poświęceniem podjęła opiekę nad chorymi w Zakopanem i w Kluczborku. Wynajdywała tam opuszczonych, samotnych, by nieść im słowa pociechy, otuchy a, także wsparcie materialne.
Całym sercem oddała się działalności apostolsko-charytatywnej za wschodnią granicą, gdy taka możliwość zaistniała po roku 1939. Wtedy to Kresy Wschodnie były niemal stałym Jej pobytem, gdzie wyjeżdżała na dłuższe okresy podejmując prace parafialne w Szepietówce, a takie prace przy chorych w Domu Opieki we Lwowie-Majerówce. Tam miała też wiele znajomych, z którymi utrzymywała kontakty i wspomagała materialnie czy duchowo. Znajomość języka ułatwiała Jej apostołowanie.
Siostra Paulina ceniła sobie życie zakonne i była mu wierna. Na sercu bardzo leżały Jej sprawy Ojczyzny, za którą wiele się modliła.
Do wspólnoty Sióstr w Tarnowie przybyła we wrześniu 2011 r. Tutaj dała wyraz wielkiej gorliwości i  modlitewnego trwania przy Bogu. A gdy doświadczyła choroby i zbliżającej się śmierci, znosiła je ze spokojem i poddaniem się Bożej Woli. Zapytana czy boi się śmierci odpowiedziała: "Całe życie służyłam i kochałam Pana Jezusa, jakże mogę się bać?". Otoczona modlitwami sióstr odeszła do Domu Ojca.

Pogrzeb odbył się 3 października w Tarnowie. Ciało zostało złożone w grobie na Cmentarz przy "Burku".

rb


Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo!

Pod takim hasłem Józefitki w Krośnie wraz z parafianami przeżywali parafialne rekolekcje i peregrynację wielkopiątkowego krzyża papieskiego oraz relikwii błogosławionego Jana Pawła II.
Papieski krucyfiks został wykonany przez jednego z artystów z archidiecezji przemyskiej. Ofiarowano go Ojcu Świętemu przy okazji spotkania w Watykanie z samorządowcami. Później trafił do pokoju abpa Mieczysława Mokrzyckiego, sekretarza Jana Pawła II, a obecnie metropolity lwowskiego. Kiedy podczas drogi krzyżowej w 2005 roku papież poprosił o krzyż, przyniesiono mu właśnie ten. Abp Mokrzycki przekazał krucyfiks na przechowanie do parafii Kraczkowa, skąd peregrynuje po Polsce. W każdej parafii archidiecezji przemyskiej krzyż przebywa dobę. Pierwszą stację miał 17 października w katedrze przemyskiej, a peregrynacja zakończy się 8 grudnia 2012 r. w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ojców Franciszkanów w Krośnie, krzyż był obecny 22-23 września. W nabożeństwo powitania krzyża i Mszy św. przewodniczył ks. Bp Adam Szal, a homilię wygłosił ks. Rekolekcjonista Andrzej Bienia. Dzieci z Przedszkola Niepublicznego razem ze swoimi Rodzicami, Siostrami i Pracownikami Przedszkola również uczestniczyły we Mszy Świętej. Wszyscy prosili Dobrego Boga o hojne łaski potrzebne w nowym roku szkolnym. Po Mszy Św. Dzieci i ich Rodzice mogli ucałować relikwie Ojca Św. i Krzyż.

Wspólnotę sióstr spotkało szczególne wyróżnienie, gdyż Krzyż razem z relikwiami, po mszy św. w intencji powołań, został przeniesiony do klasztornej kaplicy, przy ul. Grodzkiej 2. Siostry wraz z dziećmi, osobami świeckimi całą noc czuwały, wypraszając potrzebne łaski dla Kościoła, całego Zgromadzenia, Ojczyzny oraz modląc się we własnych intencjach.

Rano o godz. 6.00 Krzyż wrócił do kościoła parafialnego, aby wierni mogli w dalszym ciągu wypraszać potrzebne łaski przez orędownictwo bł. Jana Pawła II. Msza św. O godz. 17.00 odbyło się nabożeństwo przekazania krzyża do parafii św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej.

cb/bp


Zatrzymać uśmiech Marysi

Marysia wita swoich bliskich codziennie uśmiechem. Jest szczęśliwa i beztroska. Nie wie jeszcze, że nie będzie chodzić. Nie rozumie co oznacza rozszczep kręgosłupa, czy wodogłowie... Taką notę można przeczytać w internecie. Zaprasza do wrażliwości i ofiarnej miłości. Aby pomóc utrzymać uśmiech Marysi, dzieci z Przedszkola w Krosnie wraz ze swoimi rodzicami i siostrami wzięły udział w Konkursie Wakacyjnym „Zbieraj nakrętki dla Marysieńki".

Troje zwycięzców, tych którzy przynieśli najwięcej nakrętek, otrzymało szklane statuetki kota ufundowane przez jedną z krośnieńskich galerii szkła. Uzbierano łącznie ponad 100 kg nakrętek, które wspomogą zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dziewczynki.


Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży...

10 września br. w Przedszkolu Niepublicznym w Krośnie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dwie nauczycielki pracujące w tym przedszkolu p. Ewa Rabada i p. Marzena Habrat otrzymały z rąk S. Prowincjalnej Ewy Mazurek akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość poprzedził egzamin (25 sierpnia), który został zdany przez obie Panie wyróżniająco. W dniu nadania aktów mianowania obie nauczycielki złożyły przed S. Prowincjalną Ewą oraz całym Gronem Pedagogicznym Przedszkola uroczyste ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.

Dopełnieniem ceremonii były kwiaty, gratulacje i życzenia, aby zakończony etap rozwoju zawodowego był dobrym początkiem i solidnym wkładem w pracę wychowawczo - dydaktyczną podejmowaną w naszym przedszkolu.

bp


Na Święty Krzyż

8 września już po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Konsekrowanych na Święty Krzyż. Z Prowincji tarnowskiej uczestniczyło w niej 22 siostry ze wspólnot: w Krakowie, Krośnie, Tarnowie i Tuchowie. Po pzrywitaniu pielgrzymów przez Superiora Świętokrzyskiego Klasztoru Zygfryda Wiechy OMI, o. dr Wojciech Popielewski OMI, przedstawił referat, w którym podkreślił wagę doświadczenia Boga w nowicjacie i całej formacji zakonnej.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię Ks. Bp Kazimierz Gurda, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej oraz Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Ksiądz Biskup w swoim słowie dziękował osobom konsekrowanym za ich wierność i trwanie w powołaniu.
Po homilii nastąpił obrzęd złożenia pierwszych ślubów zakonnych przez pięciu Nowicjuszy obkackich. Na zakończenie Eucharystii Osoby konsekrowane w obecności Księdza Biskupa odnowiły śluby i przyrzeczenia zakonne, ponawiając raz jeszcze swoje oddanie Bogu.W części popołudniowej odbyło się nabożeństwo animowane przez Neoprofesów oblackich oraz uczczenie relikwii Krzyża Świętego, który od wieków jest mocą dla proszących o wsparcie.

  

Między innymi król Władysław Jagiełło udał się z pielgrzymką na Święty Krzyż, przed wyprawą na Grunwald. Wiadomo, że król kilkakrotnie przebywał w świętokrzyskim sanktuarium. Tam też – jak podają dokumenty historyczne, modlił się przed bitwą pod Grunwaldem.

jm"Matka Wschodu" odeszła do Domu Ojca

Dnia 7 lipca 2012 r. (w I sobotę miesiąca), w 93 roku życia odeszła do Domu Ojca S.M. Bonawentura.
Eugenia Noworolska - S.M. BONAWENTURA urodziła się 21 kwietnia 1919 na Kresach Wschodnich, w Czortkowie. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1942 r. Pierwsze śluby zakonne złożyła w 1944 r. w Domu Macierzystym we Lwowie. Jako młoda profeska podjęła pracę przy chorych w wojskowym szpitalu we Lwowie. W listopadzie 1945 r. na skutek ekspatriacji ludności z Kresów Wschodnich wraz z innymi Siostrami przyjechała do Polski.
W latach 1946-1951 studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała stopień naukowy magistra farmacji.
W okresie od 1951-1962 była kierowniczką prowadzonych przez Zgromadzenie domów dziecka w Lubaczowie oraz w Krośnie, gdzie równocześnie pełniła funkcję przełożonej wspólnoty sióstr.
Siostra Bonawentura była długoletnią mistrzynią i wychowawczynią młodzieży zakonnej. Wybrana do Zarządu Zgromadzenia, przez 18 lat pełniła urząd Wikarii generalnej.
Po skończonej kadencji w 1986 roku powierzono jej funkcję referentki misyjnej. Obdarzona zaradnością życiową organizowała wysyłkę paczek dla sióstr pracujących na misjach w Afryce oraz załatwiała różne formalności związane z utrzymaniem placówek misyjnych.
Obejmując wielką troską nasze misje w Afryce, nie zaniedbywała działalności apostolskiej na terenach utraconych przez Polskę na Wschodzie. Po wyjeździe ze Lwowa w 1945 r., Siostra nie tylko utrzymywała kontakty korespondencyjne, ale także po usilnych staraniach o zezwolenie u władz państwowych, co jakiś czas urządzała wyjazdy na te tereny. Były to można powiedzieć wyprawy apostolskie na Kresy Wschodnie, gdzie jak zeznawała w swoich relacjach doświadczała ubóstwa materialnego, a nade wszystko religijnego. Boleśnie odczuwała brak kościoła, kapłana, sakramentów świętych.
Siostra zatrzymywała się w Czortkowie u swej podeszłej wiekiem Mamy i chorej siostry Wandy. Tam organizowała spotkania z ludźmi, zabiegała o kapłana, by w ukryciu sprawował Mszę św. i udzielał Sakramentów św. Te czynności najczęściej były wykonywane w jej domu rodzinnym.
Z Czortkowa Siostra "robiła wypady" do Lwowa, gdzie na Cmentarzu Łyczakowskim nawiedzała Grób Ojca Założyciela i groby naszych Sióstr, odwiedzała nasz Dom Macierzysty przy ul. Kurkowej, który został przeznaczony na zakład wychowawczy dla dzieci, odwiedzała kościoły i nawiązywała nowe znajomości, które po upadku komunizmu w 1989 r. okazały się bardzo potrzebne. Wówczas Siostra ofiarnie zaangażowała się w pomoc Kościołowi na Wschodzie. Spełniała różne prośby kapłanów przyjeżdżających tam do pracy apostolskiej.
Przyczyniła się wydatnie do powrotu naszego Zgromadzenia na Kresy Wschodnie i wznowienia tam działalności apostolskiej. Pośredniczyła w przyjmowaniu ofert i zakładaniu nowych placówek. Na tym odcinku oddała wielkie usługi Kościołowi i Zgromadzeniu. Z tego tytułu nazywano ją "MATKĄ WSCHODU".
Z wielkim poświęceniem włączyła się w sprawę rozpoczętego w 1989 r. procesu beatyfikacyjnego Założyciela Zgromadzenia - Ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Zamianowana notariuszem skutecznie pomagała Siostrze pełniącej funkcję postulatora procesu w przygotowywaniu akt do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Za wielką łaskę poczytywała sobie to, że mogła uczestniczyć w 2001 roku w beatyfikacji Ojca Założyciela w umiłowanym przez nią Lwowie.
S. Bonawentura w swojej żywotności była niestrudzona. Mimo sędziwych lat nadal podejmowała wyjazdy na Wschód, odwiedzała nasze nowopowstające placówki, budziła powołania z tamtejszych terenów. Nigdy nie rezygnowała z osiągnięć życiowych. Do końca swoich dni żywo interesowała się sprawami Kościoła, Zgromadzenia, Ojczyzny.

 

Podejmowała wedle potrzeb prace biurowe, prowadziła rozległą korespondencję oraz opracowała pozycję książkową pt. „Ocalić od zapomnienia”. Ukazuje w niej historię powrotu Zgromadzenia na Ziemie macierzyste.
Zmarła Siostra całe swoje życie oceniała jako wielki dar Bożego Miłosierdzia, któremu całkowicie się powierzyła - jak wyznała w swoim duchowym testamencie.
Ofiarną posługę Kościołowi i Zgromadzeniu i Jej trudy życiowe, przed którymi się nie uchylała, niech Bóg wynagrodzi wieczną szczęśliwością.

rb

Pogrzeb odbył się 10 lipca. Ciało zostało złożone w grobie na Cmentarz przy "Burku".

Z Testamentu duchowego s. Bonawentury:

Myśląc o minionej przeszłości, szczególnie o latach przeżytych w klasztorze, zwracam się z pokornym dziękczynieniem do Boga Ojca, który okazał się dla mnie najwspanialszym Ojcem obdarzając mnie darem życia, łaską wiary, łaską powołania zakonnego i niezliczonymi łaskami wypełniającymi każdy rok, każdy dzień, każdą chwilę życia biologicznego, umysłowego, a nade wszystko duchowego.  Im bliżej do wieczności, do spotkania się bezpośredniego z Ojcem Najmiłosierniejszym, Najłaskawszym - z tym większą ufnością liczę na Jego Miłosierdzie.
Całe życie moje oceniam jako wielki dar Miłosierdzia Bożego i ufam, że mizerną przeszłość moją, grzeszność, słabość, nędzę – może tylko Jezus Miłosierny, który był zawsze łaskawy, dobry, wyrozumiały i cierpliwy - przebaczyć, wymazać i odpuścić. Z najgłębszą więc pokorą, wdzięcznością i miłością błagam i wyznaję "JEZU   UFAM    TOBIE"
...


Oddech dla ducha

Na Radnej Górze /k. Zaklikowa odbyły się rekolekekcje dla sióstr józefitek z Polski i zagranicy. Ćwiczenia duchowe prowadził Ks. Paweł Barylak, salezjanin. Tematem były słowa proroka Amosa: Szukajcie dobra a nie zła, abyście żyli (5,14). W ośmiodniowych rekolekcjach (od 26 czerca) uczestniczyło 42 siostry.

jm


Do Tuchowa wiedzie nasz szlak

Jak co roku, w ramach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego2 lipca wyruszyła z Domu Prowincjalnego XVI piesza pielgrzymka sióstr józefitek do Tuchowa, aby ofiarować ten trud i modlić się o nowe powołania w czasie Mszy Św. dla osób konsekrowanych. W pielgrzymce uczestniczyło 15 sióstr z domów w Tarnowie, Krakowie i Krośnie oraz z Francji. Tradycyjnie towarzyszyły też osoby świeckie.

Trasa wiodła przez Górę Św. Marcina, gdzie przy zabytkowym kościele, był pierwszy postój, a następnie przez malowniczo położone Łękawkę i Karwodrzę. W drodze był czas i na modlitwę i na rozmowy, a w józefickim domu w Tuchowie siostry przyjęły pielgrzymów obiadem i użyczyły miejsca na odpoczynek.

Ukoronowaniem pielgrzymiej drogi była Msza święta na dziedzińcu Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej o godz. 15.00. Głównym celebransem był ksiądz infułat Władysław Kostrzewa. Homilię wygłosił o. Kazimierz Fryzeł CSsR. Nawiązał w niej do hasła odpustu: 8 Błogosławieństw drogą Kościoła, rozważając, co znaczy być człowiekiem błogosławieństw w dzisiejszym świecie. W Mszy świetej uczestniczyły siostry z wielu zgromadzeń naszej diecezji, także grono józefitek było niemałe, ponieważ przybyły siostry z domu w Tuchowie, Krośnie i ze wspólnot tarnowskich.

ps


Niedziela modlitw o powołania

W uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela, 24 czerwca odbyła się w Lubaczowie niedziela powołaniowa. Na radosną posługę w parafii konkatedralnej  przybyły siostry Józefitki z Krosna i z Tuchowa. Razem z siostrami lokalnej wspólnoty modliły się o dar nowych powołań oraz dawały świadectwo, że i dzisiaj Pan Bóg mówi do młodych: "Pójdź za Mną". Inicjatorem tego wydarzenia był ks. Proboszcz Andrzej Stopyra, który troszczy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.
Podczas każdej Mszy świętej siostry włączyły się w przygotowanie Liturgii, czytanie Słowa Bożego, śpiew pieśni i psalmów oraz składały świadectwo życia konsekrowanego. Prelekcje dla dzieci wygłosiła s. Annes Rozum, katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie, która wraz ze swoją grupą AKAPIT przybliżyła tajemnicę powołania człowieka. Na pozostałych Mszach Świętych w Lubaczowie i w kościołach filialnych w Dąbkowie i Dąbrowie doświadczeniem życia miłości do Boga i do człowieka  podzieliły się s. Zachariasza Kalinowska, katechetka w Liceum Ogólnokształcącym  i Zespole Szkół w Lubaczowie i s. Karmela Pasieczna, rzedszkolanka z Tuchowa. s. Tymotea Hypiak dała świadectwo posługi miłosierdzia wobec cierpiących i umierających w Niemczech.

zk


Setne urodziny :)

W niedzielę 10 czerwca, w kaplicy domowej Sióstr św. Józefa w Tuchowie odprawiona została msza święta w intencji 100-letniej jubilatki - pani Reginy Jaworskiej, Mamy trzech sióstr józefitek i zmarłego już ojca redemptorysty. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Bogusław Augustowski, proboszcz parafii NNMP w Tuchowie. We mszy świętej uczestniczyli: rodzina jubilatki, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy i pracownicy tutejszego Domu Pogodnej Jesieni oraz siostry Józefitki ze swoimi przełożonymi. Po zakończonej mszy świętej o. Proboszcz odczytał i wręczył Czcigodnej Jubilatce list gratulacyjny od Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Po Mszy świetej uczestnicy tej niecodziennej uroczystości przeszli do świetlicy DPJ, gdzie złożyli Jubilatce życzenia i gratulacje. Tę część uroczystości rozpoczął burmistrz Tuchowa, pan Mariusz Ryś, który osobiście odczytał i wręczył list gratulacyjny. Odczytał i wręczył również listy gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera i Premiera RP Donalda Tuska. Gratulacje za osiągnięcie 100 lat życia i związanych z tym zmianach w świadczeniach przekazała jubilatce przedstawicielka Oddziału KRUS w Tuchowie. W kolejce z życzeniami i kwiatami ustawiła się rodzina, delegacja mieszkańców DPJ, pracowników i wolontariatu tutejszego domu. Gratulacje i życzenia w imieniu Sióstr Józefitek złożyła s. Inga Niedzielska, wikaria prowincjalna. Dopełnieniem gorących i serdecznych życzeń był radosny akompaniament wokalno-gitarowy w wykonaniu sióstr.

mb


więcej:
www.klasztor.tuchow.pl
www.tuchow.pl/100-lat-reginy-jaworskiej/


Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy

W sobotę 2 czerwca przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie odbył się I Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy. Impreza zorganizowana była z inicjatywy dyrektora DPJ - s. Marii Bilskiej. W wydarzeniu tym wzięli udział: mieszkańcy domu, ich rodziny oraz rodziny pracowników i przedszkolaków, uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. Wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej z Zakliczyna i Karwodrzy, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z Tuchowa, a także przedstawiciele placówek współpracujących z DPJ. Władze powiatowe reprezentowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie - pani Wiesława Iwaniec. Przybyły też Siostry z z Domu prowincjalnego w Tarnowie, na czele z s. Prowincjalną, Ewą Mazurek a Redemptorystów reprezentował o. Bogusław Augustowski CSsR - proboszcz i kustosz sanktuarium i o. Łukasz Kalisz CSsR - duszpasterz. W programie przewidziano m.in. nabożeństwo maryjne, występy lokalnych zespołów muzycznych: "Melodia", "Pokolenia", schola z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie oraz grupy przedszkolaków. Zespół mieszkańców i pracowników tutejszego Domu poprowadził biesiadę, a wolontariat zabawy integracyjne i charytatywne, smaczne menu było zamówione w tuchowskiej restauracji "Płowiecki". Ku zaskoczeniu organizatorów z dużym zainteresowaniem spotkała się aukcja podarowanych na tę imprezę przedmiotów: obrazów olejnych lub haftowanych oraz prace wykonane przez tuchowską wspólnotę sióstr i mieszkańców. Wiele radości sprawiła zabawa polegająca na sprzedaży pączków – w jednym z nich był ukryty srebrny pierścionek ... na szczęście.
Zarówno program artystyczny, wspólne tańce, jak i piknikowy poczęstunek oraz piękna słoneczna, pogoda wpłynęły na wspaniałą atmosferę ciekawego międzypokoleniowego spotkania, liczącego ponad dwieście osób. O powodzeniu pikniku świadczyło pytanie uczestników o następny piknik.

mb

więcej:

http://www.tuchow.pl/miedzypokoleniowy-piknik-czerwcowy/

http://www.galeria.tuchow.pl/thumbnails.php?album=794


Czuwanie w domu Matki

Nocne czuwanie józefitek z całego Zgromadzenia u Matki na Jasnej Górze, odbyło się z 19/20 maja. Siostry polecały Panu Bogu przez serce Maryi intencje Kościoła świętego, Ojca świętego, pasterzy a zwłaszcza Zgromadzenia, jego rozwoju duchowego i liczebnego. W czuwaniu uczestniczyła rzesza józefitek z całej Polski na czele z Przełożoną generalną, Zarządami Prowincji Tarnowskiej i Wrocławskiej oraz siostry z etapów formacyjnych: Postulatu, Nowicjatu, Junioratu Ścisłego.
Modlitewne spotkanie w domu Matki rozpoczęło się już godz. 17.30 uroczystą Mszą świętą celebrowaną w Jasnogórskiej Bazylice przez Metropolitę Częstochowskiego Ks. Abpa Wacława Depo. Po Apelu Jasnogórskim siostry całą noc trwały w Kaplicy przed Cudownym wizerunkiem Jasnogórskiej Pani. Centrum modlitw zanoszonych do Boga była Msza święta celebrowana o północy przez o. Anzelma Frączek, paulina. Ważnym aktem było ponowienie oddania się Matce Bożej całego Zgromadzenia i każdej siostry, które po Mszy św. odczytała przełożona generalna, Matka Leticja Niemczura.

Po czuwaniu ok 4.30 w poranek niedzielny siostry udały się do swoich wspólnot, umocnione spotkaniem z Matką, która wszystko rozumie... a także radosne ze spotlkania rodzinnego.

galeria zdjęć »»

Jezus Eucharystyczny czeka na nas

W dniach 13-15 kwietnia odbyła się w Tarnowie wiosenna sesja formacyjna dla sióstr po srebrnym jubileuszu. Tematem były WEWNĘTRZNE POSTAWY EUCHARYSTYCZNE.
Spotkaniom przewodniczyła S. Wirginea Pasternak, radna generalna Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. W czasie spotkania podjęto refleksję nad ofiarowaniem siebie z Jezusem Chrystusem Bogu Ojcu. To współofiarowanie dokonuje się poprzez łączenie codzienności z Ofiarą Eucharystyczną, a także przez ofiarowanie cierpienia, niesprawności z zachowaniem pogody ducha oraz tego, co przynosi każdy dzień.

W czterech grupach tematycznych siostry szczegółowo dzieliły się swoim doświadczeniem łączenia Mszy świętej z codziennym życiem.
Podjęto także temat postawy wobec Słowa Bożego, a także konkretnie siostry dzieliły się nim, aktualizując, i odczytując wezwanie Jezusa, jakie kieruje do każdego osobiście.

W spotkaniu podsumowującym sesję, podobnie jak w jej rozpoczęciu, uczestniczyła przełożona generalna – s. Leticja Niemczura. Podkreśliła celowość tego rodzaju spotkań i życzyła siostrom głębokiego i owocnego przeżywania dalszych lat życia i służby w Zgromadzeniu i Kościele, który jest naszym domem.

Cała sesja przebiegała w atmosferze wielkanocnej radości i w blaskach Święta Bożego Miłosierdzia. Pomocą w pogłębieniu pzreżywania Mszy św. był spektakl o Tajemnicy Eucharystii
(http://www.youtube.com)

Podobna sesja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia w Radnej Górze k. Zaklikowa.

fr


Jubileusz s. Domiceli - józefitki

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia, wspólnota józeficka w Uszwi radowała się jubileuszem 50-lecia ślubów zakonnych s. M. Domiceli Sowińskiej, która służy w uszewskim kościele pw. św. Floriana jako organistka. O godz. 11.00 została odprawiona w intencji siostry Msza Św., którą celebrował ks. Proboszcz Jan Kudłacz. Liturgię ubogaciły swym śpiewem siostry z Junioratu Ścisłego, które przybyły z Tuchowa. W uroczystości uczestniczyły Siostra Prowincjalna Ewa Mazurek, józefitki z Uszwi, Tuchowa. Przybyło także wielu parafian, którzy na koniec Mszy Św. wyrazili swą wdzięczność za posługę siostry dla Kościoła. Jubileuszowe życzenia obok pana Sołtysa i członków Rady Parafialnej, złożyły dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej oraz przedstawiciele Modlitewnej Grupy Świętego Józefa, których opiekunką jest Siostra Jubilatka. Radosnym i optymistycznym akcentem był występ zespołu folklorystycznego „Uszwianie”, który był szczególnym wyrazem wyczuwalnej wśród zebranych atmosfery życzliwości wobec s. Domiceli. Po zakończeniu Eucharystii, Czcigodna Jubilatka, z pomocą swojej wspólnoty domowej i sióstr z Tuchowa, podjęła przybyłych na tę okazję gości.

http://parafia.uszew.pl

ng

galeria zdjęć »»

Miejsce to wybrał Pan

... tym miejscem jest nowa kaplica w domu Sióstr  Św. Józefa we Florynce. W związku z pracami remontowymi  starego budynku, zaszła konieczność  utworzenia nowej kaplicy. Na miejsce modlitwy został przeznaczony jedno zpomieszczeń, które zostało odremontowane i dostosowane do użytku sakralnego. Pierwszą mszę świętą w nowej kaplic sprawował i dokonał jej poświecenia Ksiądz Proboszcz Marek Mikołajczak SCJ 14 kwietnia. W  homilii ksiądz Proboszcz  nawiązując do piękna wystroju kaplicy zaznaczył,  aby to zewnętrzne piękno inspirowało do troski o piękno wewnętrzne.

so  

galeria zdjęć »»

Jałmużna dzieci

Wielki Post to czas przygotowania serc do przeżycia na nowo prawdy o Miłości, która pozwoliła się ukrzyżować, aby Zmartwychwstać! Każdy jest wezwany do tego, aby podzielić się z innymi miłością, którą otrzymał od Boga i innych ludzi. Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr św. Józefa w Krośnie wraz z rodzicami, bardzo aktywnie włączyły się w Jałmużnę Wielkopostną.

Przez cały wielki post przynosili do przedszkola dary dla biednych rodzin z pobliskich parafii. Następnie  każda grupa zaniosła do Kościoła Ojców Franciszkanów i Kapucynów swój dar serca, ucząc się w ten sposób ofiarności, bycia dla drugiego człowieka i kształtowania wyobraźni miłosierdzia.

dz


Walka duchowa
W dniach 9-11 marca odbyły się rekolekcje dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji Zamojsko –Lubaczowskiej w Trzęsinach k. Radecznicy. poprowadzili je asystent rejonu biłgorajskiego ks. Andrzej Chilewicz i s. Zachariasza kalinowska, józefitka z Lubaczowa. Na rekolekcje przybyło 38 młodych ludzi, którzy uczyli się, jak podejmować walkę duchową każdego dnia. Wyruszyli oni na pustynię serca, aby zmierzyć się z tym, co oddziela od Boga. Zwieńczeniem rekolekcji było przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela życia.

W każdy piątek w Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie odbywają się Drogi Krzyżowe dla młodzieży. Siostry katechetki s. Andrzeja Niemczyk i s. Zachariasza, józefitki, wraz z grupami parafialnymi: Oaza, Młodzieżowy Krąg Biblijny, Wiarochron i KSM oraz uczniami szkół, przygotowały nabożeństwa Drogi Krzyżowej połączone ze specjalnym przesłaniem dla młodych - "Miłość na śmierć nie umiera".

zk


Spotkanie siostrzanych Grup Św. Józefa
W poniedziałek 19 marca, od samego rana rana w kościele u stóp figury Św. Józefa modliła się grupa józefowa z Iwonicza Zdroju. Na jej zaproszenie przybyła kilkuosobowa delegacja siostrzanej grupy z Krosna. Wspólnie uczestniczyli w w Eucharystii ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W intencji członków MGŚJ sprawowana była Najświętsza Ofiara, modlono się też za solenizantów, których Patronem jest Św. Józef: Ojca Świętego Benedykta, oraz za ks. Biskupa Ordynariusza przemyskiego.
Ddalszy ciąg spotkania miał miejsce w Domu Zdrojowym, parafialnym budynku, który służy wielu grupom, a oddany jest po opiekę Św. Józefa. Na zakończenie  podziękowano Ks. Proboszczowi za troskliwą opiekę nad grupą i wspólną modlitwę, wręczając obraz Św. Józefa. Przedstawicielka grupy złożyła na ręce s. Konstancji Sobotki, animatorki iwonickiej grupy, wszystkim siostrom józefitkom serdeczne życzenia  czułej opieki Św. Józefa. W radosnej atmosferze można było porozmawiać i dać świadectwo o nieustannej opiece Świętego Józefa w życiu wielu członków MGŚJ. Na zakończenie odśpiewano Był w Nazarecie Dom, polecając się przemożnemu wstawiennictwu tego świętego Patriarchy.

cb
Modlitwa w iwonickiej świątyni
Radosna agapa i życzenia dla józefitek
 

Kto Patrona Józefa ma za Opiekuna... szczęśliwy

W pierwszy marcowy wieczór,  w kaplicy sióstr józefitek przy ul. Mościckiego 34, zebrała się grupa czcicieli Św. Józefa.
Jak co miesiąc o godz. 19.00 odbyła się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadziła p. Aldona Nowak, s. Paschalis Klassa wraz z młodymi muzykami: Roxaną i Kingą, licealistkami oraz studentem Piotrem. Na zakończenie adoracji Ks. Bogdan Węgrzyn kapelan sióstr, udzielił wszystkim indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.  Następnie  celebrowana była Msza św., której przewodniczył Ks. Bogdan. Na początku s. Paschalis Klassa, animatorka grupy, powitała wszystkich zebranych stałych uczestników spotkań i sympatyków. Przypomniała, że jest to I rocznica spotkań tejże grupy w domu prowincjalnym. Po przeczytaniu Ewangelii odbył się obrzęd przyjęcia członków do Modlitewnej Grupy Świętego Józefa. Po zapaleniu lampki oliwnej przed wizerunkiem Św. Józefa, wyczytała osoby, które uczestniczyły w tegorocznych spotkaniach i mają pragnienie przynależności do grupy. Zaprosiła ich przed ołtarz. Po poświęceniu medalików Św. Józefa, Ksiądz Kapelan odmówił modlitwę przyjęcia, którą zakończyło wspólne "Amen". Znakiem zewnętrznym przynależności do grupy jest medalik i modlitewnik, który otrzymał każdy nowy członek. Tego wieczoru 27 osób zostało włączonych do tej wspólnoty duchowej św. Józefa, co potwierdziła w imieniu Zgromadzeniana zakończenie obrzędu animatorka. Następnie wszyscy wspólnie odmówili akt oddania św. Józefowi. Po Mszy św. odbyło się radosne spotkanie w zakonnym refektarzu, a także dzielono się radością wspólnoty i osobistymi przeżyciami. Kanapki na tę doniosłą uroczystość przygotowali Teresa i Roman Stolarczykowie, członkowie grupy.

pk

galeria zdjęć »»

Z Jezusem i dla Jezusa…
Na skrzyżowaniu głównych ulic w Tarnowie, w domu prowincjalnym Sióstr św. Józefa zakończyły się ośmiodniowe rekolekcje (13-21 luty). Wzięło w nich udział 79 sióstr z całego Zgromadzenia: z Polski, Ukrainy, Francji, i Włoch. Po drogach rekolekcyjnych zamyśleń prowadził siostry ks. Roman Pindel, Rektor krakowskiego Seminarium Duchownego i profesor teologii biblijnej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Temat rekolekcji wypływał z hasła duszpasterskiego na rok bieżący: Kościół naszym domem. Siostry w czasie rekolekcji pochylały się nad tekstami Pisma świętego, a zwłaszcza Dziejów Apostolskich. Słowo Boże pozwalało odkrywać całe bogactwo rzeczywistości Kościoła, a szczególnie rzeczywistości Kościoła jako domu, w którym się wzrasta, dojrzewa, troszczy się o jego dobro i miłuje. W rekolekcjach towarzyszyły siostrom: przełożona generalna – Matka Leticja Niemczura i przełożone prowincjalne: s. Ewa Mazurek i s. Marit Kot. W trakcie rekolekcji, 17 lutego, Zgromadzenie Sióstr Józefitek przeżywało 128 rocznicę powstania. Pustynia rekolekcyjna uczyniła szczególnym dziękczynienie za ten dar Boga Miłosierdzia. W ciszy i skupieniu siostry dziękowały, przepraszały i prosiły. Podczas nabożeństwa siosry uczciły relikwie swego Założyciela, św. Zygmunta Gorazdowskiego.
Czas adoracji
Msza św. w rocznicę założenia Zgromadzenia

Na zakończenie rekolekcyjnych dni 17 sióstr świętowały jubileusz życia zakonnego.

Jubileusz Diamentowy - 60–lecie życia zakonnego obchodziły: s. Leonia Reiner, s. Renata Strus, s. Kasyda Fornal, s. Paula Szewczyk, s. Gregoria Podwika, s. Redempta Martyka

Złoty: s. Daniela Krzystyniak, s. Stilla Marczak, s. Domicela Sowińska, s. Honorata Gondek.

Srebrny: s. Estera Rutyńska, s. Ignis Flis, s. Krescencja Warchoł, s. Domitylla Jabłońska, s. Elena Goj, s. M. Renata Rokocz i s. Tobiasza Siemek.

Uroczystości Jubileuszowej, której centrum stanowiła Msza święta, przewodniczyli zaproszeni Kapłani: ks. Infułat Władysław Kostrzewa, ks. prałat Robert Biel, wikariusz do spraw życia konsekrowanego i Ks. Rekolekcjonista, który wygłosił homilię.
W czasie uroczystej Liturgii wszystkie Jubilatki odnowiły swoje śluby – życia dla Boga w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w Zgromadzeniu Sióstr św. Józefa. Siostry obchodzące diamentowy jubileusz otrzymały wianek na głowę, jako symbol nagrody Od Boga za życie całkowicie Jemu oddane.
Wdzięczne Bogu za dar wybrania i powołania wypowiedziały swe uwielbienie i dziękczynienie Bogu także za ludzi, którzy w przeszłości pomagali wzrastać im w powołaniu, w domu św. Józefa: Przełożonym generalnym, prowincjalnym, mistrzyniom, formatorkom, kapłanom i wszystkim siostrom, z którymi żyły we wspólnocie.
Po Mszy św., siostry juniorystki z Tuchowa zaprosiły wszystkich na inscenizację: Na progu wieczności, która opowiadała o spotkaniu św. Zygmunta, Założyciela Zgromadzenia ze swoją matką i patronami Zgromadzenia: z Maryją, św. Józefem, św. Franciszkiem, św. Elżbietą. Św. Zygmunt spotkał w domu Ojca także s. Bonawenturę Jakóbiec, która ofiarowała za niego swe młode życie.

Po inscenizacji był czas życzeń i radosnej agapy. W uroczystości wzięły udział także siostry z józefickich wspólnot: z Krakowa, Wrocławia i Tuchowa.

jm

galeria zdjęć »»

60 lat w Mogile

To już 60 lat Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa posługują w Krakowie - Mogile. 8 lutego józefitki obchodziły Jubileusz swojej działalności w duchu charyzmatu Założyciela św. Zygmunta Gorazdowskiego, które wyraża się w haśle "Serce przy Bogu, ręce przy pracy".
Uroczystość Jubileuszowa poprzedzona modlitewną nowenną została uwieńczona uroczystą Eucharystią o godz. 15.00 odprawionej w kaplicy Domu Sióstr przy ul. Sieroszewskiego 1a przez Ojca Opata Piotra Chojnackiego OCist. oraz o. Przeora – Proboszcza Wincentego Zakrzeskiego OCist..  
W uroczystości jubileuszowej wzięły udział Siostry z Zarządu Generalnego s. Jana Przetak, Wikaria generalna, s. Wirginia Pasternak, s. Sabina Dusza oraz siostry z Zarządu Prowincji Tarnowskiej s. Prowincjalna Ewa Mazurek, radne prowincjalne s. Alberta Mastyk i s. Joannes Mazurekiewicz, oraz s. Magdalena Bakalarz, ekonomka.
Józefitki posługujące modlitwą i pracą  w  Mogile przy Bazylice Krzyża Świętego, obecnie prowadzą katechizację, posługują w zakrystii, czuwają nad "Caritasem" Parafii, posługują w kuchni cystersów. Angażują sie także w apostolstwo poprzez spotkania Modlitewnej Grupy św. Józefa, grupy Liturgicznej i ogniska Misyjnego.

if

galeria zdjęć »»

Spotkanie na Podkarpaciu

Druga środa lutego (07.02) była dniem wyjątkowym dla Modlitewnych Grup Św. Józefa z Podkarpacia. Tego dnia grupy z Krosna i z Iwonicza Zdroju spotkały się w Kaplicy sióstr józefitek w Krośnie na wspólnej modlitwie.
Uroczystą Eucharystię odprawił ks. Andrzej Bienia, który w kazaniu przybliżył postać Patrona grup – św. Józefa. Po Eucharystii ks. Celebrans przewodniczył wspólnym modlitwom przed Najświętszym Sakramentem. Dziękował za dar wiary w życiu św. Józefa i św. Ojca Zygmunt, Założyciela Zgromadzenia. Kolejną częścią przygotowanego spotkania była wspólna agapa.

cb

Msza św. w krośnieńskiej kaplicy
Czas adoracji
  Wspólna agapa

"Gość mieciąca" w DPJ

Z inicjatywy dyrektor DPJ w Tuchowie s. dr Miriam Bilskiej wznowiony został cykl „Spotkanie z Gościem Miesiąca”. Pierwszym w tym roku gościem była tuchowianka, żona, matka czwórki dzieci, teściowa, babcia, lekarz-stomatolog, założyciel i kierownik (od 35 lat) Zespołu wokalno-instrumentalnego „Pokolenia”, inicjatorka wielu akcji społecznych nagrodzona statuetką tuchowskiego Melaniusza, organistka, wierna słuchaczka Radia Maryja, patriotka – pani Ewa Stanisławczyk.
W świetlicy domowej 5 lutego w niedzielne popołudnie zgromadzili się licznie Mieszkańcy DPJ – niektórzy ze swoimi rodzicami i gośćmi, siostry józefitki i przedstawiciele wolontariatu świeckiego. Spotkanie prowadziła zatrudniona w DPJ – Zdzisława Krzemińska. Ze względu na ograniczenie czasowe i bogatą osobowość p. Ewy zastosowana została forma „dokończ zdanie…” P. Ewa tym sposobem opowiedziała o swojej miłości do muzyki wyniesionej z rodzinnego domu, o przygodzie w krakowskim Zespole „Słowianki”, w telewizyjnej „Szansie na sukces”, w Zespole „Pokolenia” przy parafii św. Jakuba Ap. w Tuchowie, o wspomnieniach ze spotkań z Janem Pawłem II, o nagraniu teledysku dla Telewizji „Trwam”,  o występach na tuchowskich, lipcowych odpustach wraz z ks. biskupem Antonim Długoszem i Madzią Buczek.
W następnej części spotkania p. Ewa opowiedziała o Tuchowskiej Majówce dla Matki – bezalkoholowej, charytatywnej imprezie z Litanią Loretańską, fantami, występami przedszkolaków, kiermaszem ciast. Dochody z tej imprezy od wielu lat przekazywany jest "Caritas" i Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja".
Swoistym przerywnikiem był wspólny śpiew piosenek biesiadnych. P. Ewa podkreśliła wartość rodziny, bezinteresowności, sąsiedztwa, cichego dobra, uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych. Na pytanie: jakie jest Pani życiowe motto? odpowiedziała: "Człowiek".
Na zakończenie spotkania uczestnicy zadawali pytania, na które p. Ewa odpowiadała chętnie i wyczerpująco. Przyjmując z rąk siostry dyrektor figurkę anioła p. Ewa obiecała, że następnym razem przybędzie do DPJ z zespołem „Pokolenia”, za co została nagrodzona gromkimi brawami.
Nie chciało się wychodzić ze świetlicy – p. M. Krupa, To był ciekawie i naprawdę mile spędzony czas – p. B. Piasecka, Wciąż pozostaje pod wielkim wrażeniem… – p. D. Dimter. Te trzy, wybrane z wielu, wypowiedzi sprawiły dużo radości nie tylko p. Ewie, ale także wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania.

zk

Gość miesiąca - pani Ewa Stanisławczyk
S. Miriam Bilska, dyrektor DPJ dziękuje Gościowi

Święto życia konsekrowanego

2 lutego obchodzono już XVI ogólnoświatowy Dzień Życia Konsekrowanego. To święto osób oddanych Bogu ustanowił bł. Jan Paweł II. W diecezji tarnowskiej był on obchodzony uroczyście. Świętowanie rozpoczęło się już 1 lutego nieszporami w Bazylice mniejszej w Tuchowie i klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu. 2 lutego do Tarnowa przybyły osoby konsekrowane: siostry zakonne, ojcowie i bracia z diecezji tarnowskiej. Spotkanie rozpoczęło się o 10.30 w auli Jana Pawła II przy katedrze. Po przywitaniu Bpa Wiesława Lechowicza, administatora dziecezji przez referentkę - s. Joannes Mazurkiewicz, Bracia redemptoryści przedstawili sztukę pt. Krzyż. Następnie pod katedrą Ksiądz Biskup poświęcił gromnice i procesyjnie udano się do świątyni, gdzie celebrowano uroczystą Mszę św. Pprzewodniczył jej Bp Wiesław Lechowicz, a celebransami był ks. Bp Andrzej Jeż, ks. prałat Rober Biel i inni kapłani. Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby złożone Bogu. Po Mszy św. odbyła się agapa w auli Jana Pawła II. Oprócz posiłku siostry i bracia wraz z pasterzami mogli dzielić radość ze spotkania we wspólnocie Kościoła, który jest naszym domem.

W świętowaniu wzięło udział wiele józefitek ze wspólnot prowincji, na czele z przełożoną prowincjalną s. Ewą Mazurek.

jm

józefitki - przywitanie Ks. Biskupa
józefitki - 2 luty

ARCHIWUM WIADOMOŚCI z 2012r.»»
 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.