Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Rok 2011

Spotkanie kolędowe

Na kolędowanie przy żłóbku w Lubaczowskiej Konkatedrze zebrały się dzieci ze swoimi rodzicami i dziadkami. Adoracja małego Jezusa, którą przygotowała i przeprowadziła wraz z dziećmi s. M. Annes Rozum, józefitka, odbyła się 26 grudnia. Dzieci z głęgokim przeżyciem adorowały Nowonarodzonego Pana. W ten sposób pomogły także rodzicom w zadumie nad tajemnicą Miłości Boga. Na zakończenie modlitewnego spotkania otrzymały pamiątkowy obrazek z błogosławieństwem Bpa Wacława Depo, obecnie już Abpa Archidiecezji Częstochowskiej.

Fragmenty z adoracji można zabaczyć na:

http://www.lubaczow.tv/pl/42541/64412/koledowanie_dzieci_przy_zl...

ar


Wyjątkowe przedstawienie

W sobotę, 17 grudnia w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie odbyły się Jasełka przygotowane przez wychowawczynie i przedszkolaków. Na tę uroczystość dzieci zaprosiły swoich rodziców, którzy licznie zgromadzili się w sali teatralnej przedszkola. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Do Małego Pana Jezusa oprócz tradycyjnych aniołków, pasterzy z owieczkami i trzech króli, przybyły dzieci z różnych stron Polski: rzeszowianie, górale, ślązacy i krakowiacy ze smokiem wawelskim. Przedszkolaki zachwyciły widownię recytacją wierszy, śpiewem kolęd i pastorałek oraz tańcami regionalnymi. Spotkanie pozwoliło rodzicom maluchów, choć na chwilę zatrzymać się w tym gorącym przedświątecznym czasie, nad tajemnicą najbardziej rodzinnych i ciepłych świąt: Świąt Bożego Narodzenia.

dz


Dobroć z wdzięcznością się spotyka
Jak każdego roku w połowie grudnia Dzieci i Siostry z Domu Dziecka im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie spotkali się wraz z dobroczyńcami i przyjaciółmi domu, by uroczyście świętować Wigilię. W tym roku spotkanie wigilijne miało miejsce 15 grudnia. Zaproszeni zostali przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych, ludzie polityki, biznesu, kultury, zaprzyjaźnione rodziny Dzieci, których jednoczy wspólne pragnienie niesienia pomocy Dzieciom, sprawienia, by były szczęśliwe nie tylko "od święta". Wśród nich był Prezydent miasta Piotr Przytocki, Przełożona prowincjalna sióstr józefitek s. Ewa Mazurek, o. Piotr Głód, gwardian Franciszkanów, o. Jerzy Marć, kapucyn, a także dyrektorzy i kierownicy Instytucji działających na rzecz rodziny, Sędziowie Sądu Rodzinnego, Dyrektorzy szkół, do których uczęszczają dzieci, Lekarze i Farmaceuci, Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Instytucji i Firm wspierających materialnie funkcjonowanie domu dziecka oraz osoby zaprzyjaźnione.

Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyło wiele ciepła, serdeczności, miłości i radości. Młodzi aktorzy - Wychowankowie, w barwnych strojach odegrali jasełka, które pobudziły wszystkich do refleksji i zadumy nad Tajemnicą Bożej Miłości. Nie zabrakło świątecznych życzeń oraz połamania się opłatkiem, po których rozpoczęła się wieczerza wigilijna z barszczem z uszkami, karpiem, pierogami..., a pod choinką czekały słodycze od przybyłych Gości.
To właśnie także dzięki takim spotkaniom Dom Dziecka, prowadzony przez siostry józefitki wciąż tętni życiem i można zobaczyć szczery uśmiech na twarzach Wychowanków.
Na zakończenie wszyscy Goście otrzymali symboliczne stroiki świąteczne, by przypominały o zbliżających się Świętach... o obecności w tym domu...
... gdzie dobroć z wdzięcznością się spotyka...

id

 

 I ty możesz zostać świętym Mikołajem

... taka myśl towarzyszyła członkom parafialnego zespołu Caritas, na czele z s. Paschalis Klassą, józefitką, którzy pakowali paczki dla dzieci. Pod takim też hasłem, Siostry: Antonia Piekarz i s. Joela Cisek (józefitki), przedszkolanki, ogłosiły zbiórkę zabawek w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr. Św. Józefa. Dzięki ofiarności rodziców i dzieci zostało przygotowanych 100 paczek dla dzieci z ubogich rodzin.
10 grudnia o godz. 10.30, w sali św. Wincentego, w parafii Św. Rodziny w Tarnowie, rozpoczęło się radosne oczekiwanie na Św. Mikołaja, zorganizowane przez s. Antonię i s. Joelę. Przygotowaniem do spotkania ze Świętym były zabawy, konkursy i nauka piosenek. Pan z parafii Miłosierdzia Bożego wcielił się w postać św. Mikołaja. Serdecznie przywitał zgromadzone dzieci, rodziców, babcie oraz siostry józefitki. Po małym poczęstunku słodyczami, opowiedział historię św. Mikołaja, biskupa Mirry, który w swoim mieście obdarowywał potrzebujących pomocy. Jego dobroć i wrażliwość upodobniła go do Jezusa, który jest prawdziwym darem Boga dla ludzi. W ten sposób stał się świętym.
Dzieci nie tylko cieszyły się z prezentów, ale także ze spotkania z takim zacnym Gościem. Były trochę onieśmielone... bo wyglądał jak prawdziwy, ale chętnie z nim rozmawiały.

pk


Konkurs patriotyczny

"Polska moją Ojczyzną", tak brzmiał tytuł konkursu recytatorskiego z okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Oodbył się on w Przedszkolu Sióstr Św. Józefa 9 listopada b.r. Do udziału w nim zaproszone zostały przedszkola niepubliczne z Tarnowa. Celem konkursu było krzewienie miłości do Ojczyzny już od najmłodszych lat, poznawanie jej w różnych "odsłonach" i interpretacjach, gdyż dopiero poznanie prowadzi do miłości. Dzieci były przygotowywane do udziału w konkursie poprzez cykl zajęć, w czasie których poznawały symbole narodowe, fragmenty historii Polski, legendy o niej. Nauczyły się też hymnu narodowego i Krakowiaka. Poznały też "Katechizm Polskiego dziecka" Władysława Bełzy. Z tej okazji dla wszystkich uczestników zostały przygotowane kotyliony w barwach narodowych przez wychowawczynie: s. Joelę Cisek i p. Wandę Dudek
Konkurs rozpoczął się krótką akademią o tematyce patriotycznej, którą przygotowały dzieci z przedszkola Sióstr Św. Józefa. Wszyscy przybyli goście, zaproszeni zostali do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wiersze recytowane przez dzieci były piękne i zróżnicowane. Jury w skład, którego wchodziła przełożona prowincjalna sióstr józefitek, s. Ewa Mazurek, p. Czesława Biernacka i p. Gabriela Kuras miało trudne zadanie do rozstrzygnięcia. Kolejne miejsca zajęły następujące dzieci:
I miejsce: Kamila Szczygieł z Przedszkola Sióstr Służebniczek - Osiedle w wierszu pt. "Ziemia Rodzinna" W. Bełzy
II miejsce: Miłosz Czernik, przedstawiciel przedszkola sióstr józefitek - w wierszu "Nie ma jak nasz kraj" T. Lenartowicza oraz Paweł Klimczyk z Przedszkola Sióstr Służebniczek - Osiedle w wierszu "Twój dom" W. Chotomskiej
III miejsce: Aleksandra Habel z Przedszkola Sióstr Serafitek w wierszu "Jestem Polakiem".
Za włożony trud i zaangażowanie w konkursie wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomem i upominkami. Wspólne spotkanie pięciu niepublicznych przedszkoli było okazją do wzajemnego poznania, integracji i owocuje już nowymi pomysłami, których inicjatorami będą poszczególne przedszkola.

ap


 

Różaniec w przedszkolu

W miesiącu szczególnej czci dla Maryi Niepokalanej Matki, 26 października do Kaplicy domu prowincjalnego sióstr józefitek zostali zaproszeni na wspólną modlitwę różańcową Rodzice dzieci z grupy "Promyczki Św. Rodziny" (5 i 6-latki). Dzieci przygotowywały się do tego nabożeństwa poprzez codzienne odmawianie dziesiątka różańca. Poznawały też poszczególne tajemnice z życia Maryi, Józefa i ich Syna Jezusa Chrystusa. Uczyły się także piosenek ku ich czci. Modlitewne spotkanie przygotowała i przeprowadziła s. Antonia Piekarz, dyrektorka i wychowawczyni Niepublicznego Przedszkola Sióstr św. Józefa w Tarnowie. Intencjami wspólnej modlitwy była prośba o miłość w rodzinach, o prawidłowy rozwój i wzrost dla dzieci, o wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, o pokój dla świata i radość w sercu dla każdego dziecka. We wspólnej modlitwie uczestniczyły również siostry józefitki z domowej wspólnoty.

Wprowadzeniem do każdej tajemnicy była scenka z życia Św. Rodziny, którą przedstawiły Przedszkolaki. Zarówno dzieci, jak i rodzice odmawiali modlitwę "Zdrowaś Maryjo". Było to dla nas głębokie przeżycie - relacjonowali rodzice po nabożeństwie.
ap


 

Jedyny Wolny daje wolność ...

W dniach 28-30 października w Domu Prowincjalnym Sióstr Św. Józefa w Tarnowie odbył się zjazd junioracki, w którym wzięło udział dziewięć sióstr z obu prowincji. Tematem spotkania było: Wolność czy samowola?.
Siostry wraz z Mistrzynią, s. Ignis Flis, pochyliły się nad środkami pomocnymi do zdobycia wolności. Zastanawiały się, jak tę wolność można "zdobywać" i realizować w Zgromadzeniu.
Konferencje wygłosił ks. Jacek Gorzelany, saletyn, pełniący funkcje socjusza w Domu Nowicjackim w Dębowcu. Na podstawie Pisma świętego, szczegółowo omówił współczesne zagrożenia wolności, dotykające również osoby konsekrowane. Podkreślił, że człowiek jest wolny od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania (por. Veritatis Splendor), bo prawdziwa wolność jest posłuszeństwem woli Boga. Zaznaczył, że jest to posłuszeństwo aż do końca, aż po krzyż. Jedyny Wolny pragnie dać nam wolność. Jedyny Szczęśliwy pragnie dać nam szczęście, a przyjmując Regułę naszego Zgromadzenia stajemy się w pełni wolne, realizujemy naszą wolność - "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (...) Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności " (Ga 5, 1.13).
Czas zjazdu był również okazją do pogłębionej modlitwy, stanięcia przed Panem Bogiem w prawdzie na temat własnego przeżywania wolności w Zgromadzeniu, a także doświadczenia bogactwa wspólnoty - zarówno w ramach grupy juniorackiej, jak też ze strony Sióstr z Domu Prowincjalnego. Kolejna grupa sióstr spotka się w listopadzie, a następne zjazdy formacyjne Junioratu zaplanowane zostały na wiosnę 2012 r.

kp


 

Pan Jezus Eucharystyczny za klauzurą zakonną

W związku z reorganizacją Domu Emerytów na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, przy ul. Starodąbrowskiej 33, podjęto remont placówki. Mieszkania (zakonna klauzura), sióstr józefitek, które posługują chorym, zostały przeniesione w inne miejsce. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie nowa kaplica dla sióstr. Na prośbę s. Wincenty Niziołek, przełożonej wspólnoty, w miejsce pokoju gościnnego powstała kaplica. 18 października w święto św. Łukasza, patrona Służby zdrowia, została w niej odprawiona msza św., po której poświecono tabernakulum i krzyż, a także mieszkania sióstr. Celebracji przewodniczył ks. mgr lic Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej i ks. mgr Andrzej Wolanin, dyrektor placówki. We mszy świętej uczestniczyły siostry z Zarządu prowincji tarnowskiej: s. Prowincjalna Ewa Mazurek i s. Joannes Mazurkiewicz, radna prowincjalna oraz trzy siostry tworzące wspólnotę józeficką w tym domu. Homilię wygłosił Ks. Podstołowicz, nawiązując do apostolstwa jako posługi chorym i cierpiącym, zaś na zakończenie mszy ks. Wolanin dziękując siostrom za ich posługę, wyraził nadzieję, że nowa kaplica stanie się miejscem modlitwy także za mieszkańców i pracowników. Życzył też siostrom, by stała się miejscem skąd promieniować będzie na wszystkich miłość i dobroć.

ap

 


 

Spotkanie formacyjne sióstr w średnim i starszym wieku

W dniach od 14 do 16 października w domu prowincjalnym Sióstr św. Józefa w Tarnowie miała miejsce sesja formacyjna dla 44 sióstr po srebrnym jubileuszu ślubów zakonnych. Tematem tego jesiennego spotkania było: Odkrywanie na nowo sensu osoby konsekrowanej w średnim i starszym wieku.
Uczestniczki wysłuchały praktycznych i dostosowanych do ich wieku wykładów s. prof. Margarity Sondej, urszulanki uni rzymskiej (UR) i s. Wirginei Pasternak, józefitki (CSSJ). Zostały poruszane m. in. tematy wielkodusznych pożegnań w życiu i o pułapkach z nimi związanych, jak oglądanie się wstecz i tęsknota za tym co było. Ważne jest, by żyć tu i teraz i wielkodusznie akceptować swoją obecną sytuację. Taka postawa daje prawdziwe szczęście i pokój.
Położono akcent na oddawanie się sensownym zajęciom, nie marnowanie czasu i pytanie siebie o to, co ja jeszcze mogę robić na miarę swoich możliwości? I czynić to ochotnie. Każdy człowiek, dopóki żyje, ma swoje zadania do spełnienia.
Rozmowy w grupach były okazją do cennego dzielenia się osobistym przeżywaniem aktualnej sytuacji życiowej. Uwydatniło to zmagania, ale też bogactwo życia sióstr w średnim i starszym wieku.
Podczas Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu siostry miały możliwość pogłębienia przed Chrystusem usłyszanych prawd. Kolejną sesję dla tej grupy sióstr zaplanowano na kwiecień 2012 r.

fr


Spotkanie osób konsekrowanych w cieniu Krzyża

10 września po raz piąty odbyła się pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż. Z prowincji tarnowskiej 28 sióstr Józefitek wzięło udział w tym spotkaniu w cieniu Krzyża Chrystusa.
Wszystkich zebranych, a było pół tysiąca zakonników, sióstr zakonnych i osób życia apostolskiego, powitał o. Zygfryd Wiecha OMI, Superior Świętokrzyskiego Klasztoru. Ks. Bp Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie s. Agata Mirek, Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej wygłosiła konferencję na temat: Prześladowanie sióstr zakonnych w czasach PRL-u, zaś pani Anna Rastawicka podzieliła się świadectwem spotkań i troski Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego o zakony.
O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił homilię J. E. Ks. Bp Kazimierz Ryczan - ordynariusz diecezji kieleckiej.
Ordynariusz kielecki w słowie skierowanym do osób konsekrowanych przypomniał o tajemnicy Krzyża, że jest to znak zbawienia, miłości:

W tym znaku odnajdujemy sens naszego życia, powołania. Uczymy się od Jezusa posłuszeństwa Ojcu. Wiele sióstr nosi na swych habitach Krzyż. To znak, który przypomina o Jezusowej miłości. Miłość do Jezusa to miłość do Krzyża a miłość do Krzyża to miłość do Jezusa. Jezusowy Krzyż żąda ofiary. Osoby konsekrowane pod krzyż przynoszą wszystko: klęczą przed Chrystusem ogołoceni; przychodzicie by adorować Oblubieńca posłusznego aż do śmierci krzyżowej; ta śmierć ostatecznie daje wolność i zwycięstwo. Kto jest w blasku krzyża ten w jego cieniu porzuca wszystko: nienawiść, gniew, otwiera zaciśniętą pięść…
Na zakończenie pielgrzymki odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, po czym każdy mógł oddać cześć Relikwiom Drzewa Krzyża Świętego.

jm


Pierwsza profesja zakonna
15 sierpnia w Kluczborku k. Opola, w kaplicy zakonnej Sióstr św. Józefa siedem sióstr złożyło pierwsze śluby zakonne, w obecności Ks. Bpa Andrzeja Czaji, Przełożonej Generalnej - s. Leticji Niemczura i Przełożonych Prowincjalnych: s. Ewy Mazurek i s. Marit Kot. W tych wyjatkowych chwilach towarzyszyli Siostrom modlitwą zaproszeni Kapłani, Rodziny i Siostry, które uczestniczyły w ośmiodniowych rekolekcjach, poprzedzających ten dzień. Wśród składających śluby była s. Maria Monika, Urszula Petrykowska, przynależąca do prowincji tarnowskiej.

Ze świadectwa s. Marii Moniki

Jezus spojrzał na niego z miłością... (Mk 10, 21a)

Owe spojrzenie Jezusa stało się kiełkującym ziarnem mego powołania, gdzie na dnie serca dokonało się spotkanie z miłością Jezusa w wolności zapraszającym mnie na drogę rad ewangelicznych.

Związałem się z tobą przysięgą
i wszedłem z tobą w przymierze -
stałaś się moją
(Ez 16,8)

Wyczekiwany dzień zaślubin z Oblubieńcem przepełniony był niewypowiedzianą radością, którą mogłam dzielić z najbliższymi oraz z moimi Siostrami. Wypowiadane słowa aktu Pierwszej Profesji Świętej, stały się dla mnie pieczęcią przynależności do Chrystusa i całkowitym zawierzeniu Jezusowi całej siebie, swoich uczuć, pragnień i woli, poprzez złożenie trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ów dzień jest dla mnie początkiem nowego życia zanurzonego w Bogu, umiłowanego ponad wszystko, a także świadomym zobowiązaniem się do wierności Jemu każdego dnia.
Trudno jest wyrazić słowami ogrom dobra i łask, jakimi Bóg obdarował mnie i każdą osobę konsekrowaną. Dlatego niech resztę dopełnią słowa Magnificat:

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy (...) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny (...).

Bądź uwielbiony Panie za łaskę wybrania, odpocznij we mnie i pomóż mi, aby Twoja wszechmoc nieustannie znajdowała we mnie ujście.

mp


śluby wieczyste - Oddaje Tobie Panie moje życie za Kościół ...

W sobotę, 30 lipca siedem sióstr ze Zgromadzenia Świętego Józefa złożyło śluby wieczyste. Na zawsze oddały się Panu Bogu poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Z prowincji tarnowskiej były to siostry: S.M. Aleksandra Kokoszka, S.M. Klara Kajpust, S.M. Felicyta Zielińskia i S.M. Izajasza Szczepanik.
Mszy świętej w tarnowskiej katedrze przewodniczył Biskup Pomocniczy diec. Tarnowskiej - Ks. Wiesław Lechowicz, a także Biskup Nominat Ks. Grzegorz Ryś. Na uroczystość przybyli księża Proboszczowie sióstr i Kapłani zaprzyjaźnieni, Rodziny i bliscy. Nie zabrakło sióstr józefitek, które licznie przybyły ze wspólnot Zgromadzenia, by wraz siostrami świętować to wydarzenie Kościoła, w roku jubileuszu 225-lecia diecezji tarnowskiej.
Siostry złożyły śluby na ręce s. M. Leticji Niemczura, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa. Były też obecne Wikaria generalna s. M. Jana Przetak, Siostry Prowincjalne: s. M. Ewa Mazurek i S. M. Marit Kot oraz ich Zarządy. Liturgię ubogacił chór józeficki, który tworzyły Siostry z Nowicjatu (Kluczbork), Tercjatu (Radna Góra) i ze wspólnot. Uroczystość zakończyła się wspólną agapą w Domu prowincjalnym w Tarnowie.

jm

galeria zdjęć »»

Rekolekcje zakonne

W Tarnowie, w domu prowincjalnym od 22 lipca odbyły się rekolekcje zakonne. 52 siostry przybyły ze wspólnot Polski, Europy Zachodniej oraz Misjonarki z Brazylii, by spędzić 8 dni na duchowej odnowie. Rekolekcjom przewodniczył Biskup Nominat - ks. Grzegorz Ryś, dotychczasowy Rektor Seminarium w Krakowie. Rozważania rekolekcyjne oparte zostały o 1 list św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Wspólna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego i trwanie w ciszy adoracji stały się przestrzenią spotykania Jezusa Ukrzyżowanego dla nas i Zmartwychwstałego, Tego który żyje pośród nas.
W rekolekcjach uczestniczyło siedem sióstr, przygotowujących się do złożenia ślubów wieczystych.

jm


Misjonarka w Iwoniczu Zdroju

Siostra Beyzyma Potoczek, misjonarka z Brazylii, należąca do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, odwiedziła kilka parafii, na terenie których są wspólnoty sióstr Prowincji tarnowskiej. Były to m. in. Iwonicz Zdrój, Kraków-Mogiła, Kozy i Rabka. Siostra od 17 lat pracuje na misjach w Brazylii.

W Parafii p.w. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu-Zdroju, Siostra po każdej Mszy św. opowiadała o pracy józefitek w piątym, co do wielkości państwie świata - Brazylii.

Przypomniała postać patrona tutejszej Parafii Świętego Iwo z Bretanii, niosącego pomoc potrzebującym i podziękowała za piękną inicjatywę parafian wspomagania misjonarzy modlitwą i ofiarą na potrzeby misji. Od kilku lat grupa modlitewna Świętego Józefa działająca w parafii, przy wspólnocie sióstr, przed Niedzielą Palmową przygotowuje palmy, we czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała wianuszki z ziół i kwiatów, a na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny bukiety. Przychodząc do kościoła wierni mogą wziąć palmę, wianuszek lub bukiet do poświęcenia wrzucając do puszki ofiarę na misje.

jm

więcej »»

Józefitki u Matki Bożej Tuchowskiej

Wielki odpust tuchowski, to czas szczególny, kiedy spieszymy do Matki, by powierzać Jej wszystko, co stanowi życie, codzienność, powołanie... W obecnym roku odpust odbył się pod hasłem: Z Maryją do pełni komunii z Bogiem. Wiele sióstr nawiedziło Bazylikę z cudownym obrazem Pani Tuchowskiej na lipowym wzgórzu. Siostry zarówno młode jak i starsze, przybywały do Tuchowa ze wspólnot prowincji różnymi środkami lokomocji, ale także pieszo.

Szczególnym dniem spotkania osób konsekrowanych był 7 lipca. Mszy Świętej o godzinie 15.00, przewodniczył redemptorysta o. Jacek Zdrzałek, koordynator Konferencji Europejskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Pielgrzymka osób konsekrowanych zgromadziła siostry i braci różnych zgromadzeń diecezji. Siostry józefitki zaangażowały się też czynnie w czasie tych dni poprzez prowadzenie modlitwy o powołania, Koronki do Miłosierdzia Bożego, różańca na dróżkach różańcowych i drogi krzyżowej.

jm

galeria zdjęć »»

Sam na sam z Jezusem... rekolekcje zakonne

Od 27 czerwca-5 lipca Radna Góra /k Zaklikowa stała się oazą, gdzie odbyły się rekolekcje zakonne dla Sióstr Józefitek. Przez osiem dni 40 sióstr trwało w milczeniu, na modlitwie. Te doroczne duchowe ćwiczenia mają na celu odnowić i pogłebić relację oblubieńczą z Jezusem, rozpalić na nowo żar oddania się Bogu i zaangażowanie apostolskie. Rekolekcje prowadził o. Tomasz Mular CSsR, redemptorysta z Lublina. Siostrom towarzyszyły także Przełożona generalna - s. M. Leticja Niemczura i Przełożone prowincjalne: s. M. Marit Kot (z Wrocławia) i s. Ewa Mazurek (z Tarnowa).

jm


spotkanie Sióstr Juniorystek Prowincji tarnowskiej

W dniach 18-19 czerwca, w Domu prowincjalnym w Tarnowie odbyło się spotkanie Sióstr juniorystek Prowincji tarnowskiej, któremu przewodniczyła Siostra Prowincjalna Ewa Mazurek. Kulminacyjnym i radosnym momentem była wiadomość o dopuszczeniu przez Zarząd Prowincji wszystkich sióstr juniorystek do odnowienia ślubów zakonnych (Siostry Juniorystki po I-ych ślubach przez ok. 5-8 lat odnawiają swe przyrzeczenie Bogu, co rok aż do złożenia ślubów wieczystych). Był też czas dzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami i trudnościami mijającego roku. Na indywidualnym spotkaniu Siostra Prowincjalna przekazała informację o zmianie wspólnoty siostrom, które to dotyczyło.
W programie spotkania była też adoracja Najświętszego Sakramentu, czas powierzania Jezusowi dalszej drogi i całej przyszłości. Wieczorem siostry udały się do Florynki, gdzie spędziły noc, a nazajutrz po Mszy św. wyruszyły na szlak do Wąwozu Homole. Padający deszcz pokrzyżował jednak plany i skrócił wędrówkę po górach, co stało się okazją do nawiedzenia kościoła Sióstr Klarysek w Starym Sączu, a zza szyb samochodu Dolinę Popradu. Po umocnieniu ducha i ciała siostry wróciły do swoich wspólnot z sercami przepełnionymi radością i nadzieją na nowe jutro.

sk

galeria zdjęć »»

Prośba o powołania

W sobotni poranek, 4 czerwca wyruszyła piesza pielgrzymka z Tarnowa do Tuchowa, do Sanktuarium MB Tuchowskiej. Wzięło w niej udział 20 Sióstr Józefitek, które przybyły z różnych wspólnot Prowincji tarnowskiej (Florynka, Kraków, Krosno, Tarnów, Tuchów). Intencją główną tej pielgrzymki było uproszenie daru nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa. W drodze Siostry modliły się śpiewem Godzinek ku czci Najswietszej Maryi Panny, pieśni i piosenek religijnych, Różańcem, Koronką do Bożego Miłosierdzia, trudem i radością. Po 5 godzinach drogi, w samo południe, Siostry pokłoniły się Jezusowi i Jego Matce w Bazylice Tuchowskiej. Następnie skorzystały z gościnności Wspólnoty tuchowskiej, by przed Eucharystią zmyć pielgrzymi kurz i posilić się nieco. O godz. 14.00 wzięły udział we Mszy Świętej wieńczącej wspólne pielgrzymowanie, celebrowanej przez o. Sławomira Pawłowicza CSsR, w kaplicy postulanckiej Ojców Redemptorystów. W homilii Ojciec podkreślił, że autentyczne życie modlitwą wzmacnia w powołanych miłość do Chrystusa, która staje się siłą pociągającą na tą drogę młodych ludzi. Po Mszy św. pielgrzymka została rozwiązana. Siostry wróciły do swych wspólnot umocnione spotkaniem z Matką i Jej Synem. Była to już XV tarnowska pielgrzymka piesza w intencji powołań.

jm

galeria zdjęć »»

Jakie życie, taka śmierć...

Wspólnota Sióstr św. Józefa w Tuchowie, w dniu 2 czerwca, pożegnała swoją Siostrę NAZARIĘ, którą Pan powołał do siebie w 75 roku życia, w tym w Zgromadzeniu przeżyła 57 lat.
S.M. NAZARIA - Stanisława Woszczak ur. 11 listopada 1936 w miejscowości Ulicko-Seretkiewicz na Kresach Wschodnich, należącej do archidiec. lwowskiej. Wychowywana była w głęboko wierzącej rodzinie, gdzie dominowały zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna. Otrzymując mocne fundamenty była im wierna przez całe życie.
W okresie dzieciństwa Siostra wraz z rodziną doświadczyła poniewierki wojennej, przesiedleń dokonywanych przez okupanta i zagrożeń ze strony Banderowców. By ratować życie, rodzina była zmuszona zostawić swój dobytek i opuścić rodzinne strony. Osiedliła się w Lubaczowie. W 18-tym roku życia, idąc za wezwaniem Pana wybrała życie zakonne i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1956 r. w Kluczborku. Po złożeniu ślubów, została skierowana do pracy wychowawczej w Domu Dziecka w Karpaczu, a po kilku latach w Domu Dziecka w Wierzbicach.
Siostra miała uzdolnienia muzyczne i w tej dziedzinie zdobyła kwalifikacje. Dzięki temu posługiwała w parafiach jako organistka: w Uszwi, Bolkowie i Radnej Górze. Pełniła też funkcje przełożonej Sióstr w Krynicy i Radnej Górze, gdzie równocześnie prowadziła budowę domu.
Siostra Nazaria od wielu lat cierpiała na reumatyzm stawowy, mimo to, nie uchylała się od pełnienia obowiązków, ale ofiarnie je pełniła w miarę swych możliwości. W wieku emerytalnym, została przeznaczona do Domu Nowicjackiego w Kluczborku, gdzie pełniła funkcję furtianki przez 11 lat.
Do Wspólnoty Sióstr w Tuchowie przybyła w 2006 r. , gdzie jeszcze częściowo podjęła prace na furcie i portierni Domu Pogodnej Jesieni. Gdy już nie była w stanie pełnić żadnego obowiązku, posługiwała Zgromadzeniu i Kościołowi swoim cierpieniem.
Siostra Nazaria promieniowała pokojem i pogodą ducha. Całe życie ofiarowała Bogu, pełniąc Jego Wolę w postawie św. Józefa bez rozgłosu i w pokorze serca.

rb


Jubileusz Sióstr Józefitek w Iwoniczu Zdroju
W VI Niedzielę Wielkanocną 29.05.2011 w Kościele Parafialnym w Iwoniczu Zdroju p.w. Św. Iwo i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych odbyła się uroczystość Jubileuszu 50 - lecia życia zakonnego Siostry Konstancji Sobotka i 25 - lecia Siostry Benedetty Wiśniowskiej /pochodzącej z tutejszej parafii/.
Mszy świętej przewodniczył Ks. Infułat Stanisław Zygarowicz, a w koncelebrze uczestniczyli ks. Proboszcz dr Andrzej Chmura, ks. Prałat Kazimierz Nawrocki, Ks. Kanonik Stanisław Kaszowski oraz dwóch Ojców Redemptorystów. Oprawę liturgiczną przygotowały Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa.
Na Eucharystii obecne były rodziny Sióstr, parafianie i kuracjusze oraz Siostry przybyłe z różnych placówek tarnowskiej prowincji Zgromadzenia, na czele z s. Prowincjalną Ewą.

Po Mszy świętej przedstawiciele młodzieży, Rady parafialnej i Grupy Świętego Józefa złożyli Siostrom jubilatkom życzenia i gratulacje.
Uroczystość zakończyła agapa, śpiew piosenek i odczytanie wiersza Księdza Prałata Kazimierza Nawrockiego dedykowanego Siostrze Konstancji na Jubileusz 50 - lecia życia zakonnego.

sr

Wywiad z Siostrą Konstancją Sobotka »»
NIEDZIELA PRZEMYSKA - nr 25 ( 19.06.2011 )

Dziękczynienie za bł. Jana Pawła w Tuchowie

W Bazylice Matki Bożej Tuchowskiej 21/22 maja, odbyła się noc czuwania. Intencją tej modlitwy sióstr prowincji tarnowskiej było dziękczynienie za Osobę i świętość bł. Jana Pawła. Siostry zanosiły też prośby do Boga o autentyzm i głębię duchowego życia, wypełnianie misji charyzmatycznej oraz o dar nowych powołań do służby Bożej, zwłaszcza w Zgromadzeniu św. Józefa. Czuwanie rozpoczęło się Maryjnym Apelem, po którym w temat wdzięczności wprowadził zebrane siostry ks. Józef Gaweł SJ. W programie było też spotkanie z Maryją w myśli Jana Pawła II, Godzinki do NMP, koronka franciszkańska i modlitwa brewiarzowa. Centrum stanowiła Msza św., która sprawował Proboszcz tuchowskiego sanktuarium, o. E. Leśniak. W czuwaniu wzięło udział 85 sióstr prowincji tarnowskiej, na czele z Zarządem prowincji tarnowskiej, Siostrami z zarządu Generalnego i ze wspólnoty tegoż domu w Krakowie.

jm

galeria zdjęć »»

Prosili Pana żniwa przez serce Maryi
14 maja 2011 roku członkowie Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom z Prowincji Tarnowskiej Sióstr Świętego Józefa pielgrzymowali do tronu Maryi, aby u stóp Królowej Polski zawierzyć intencję nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz otoczyć opieką tych, którzy już trwają przy Jezusie na drodze rad ewangelicznych. Pątniczki z Iwonicza Zdroju i z Krosna włączyły się w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Lechowicza z Tarnowa. Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył ks. bp Ordynariusz diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

W homilii bp Wiktor prosił, aby nie ustawać w modlitwie o powołania i za powołanych: Moi drodzy, wspólnie tą Eucharystią dziękujemy Zbawicielowi za to, że nadal powołuje robotników na swoje żniwo. Dziękujemy również dzisiaj za wszystkich, którzy wspierają powołanych modlitwą i świadectwem chrześcijańskiego życia. Dlatego w naszej wspólnocie dziękujemy Bogu - za mocne Bogiem polskie rodziny, w których ziarno Bożego powołania może wzrastać. Dziękujemy za wszystkich, którzy na serio traktują wezwanie Chrystusa: "Proście Pana Żniwa..." i proszą o powołania do głoszenia Ewangelii chociażby w ramach pierwszoczwartkowych nabożeństw.
Po południu rodziny osób powołanych i wspierających powołania wysłuchały konferencji, którą wygłosił rektor tarnowskiego seminarium ks. dr Jacek Nowak. Pielgrzymi udali się także do Łagiewnik, by u stóp Jezusa Miłosiernego zawierzyć polskie rodziny, które są kolebką powołań.

zk


ODESZŁA na SPOTKANIE z PANEM
W dniu 11 maja 2011 r. w domu zakonnym Sióstr św. Józefa w Tarnowie zmarła Siostra Loreta, mając 83 lata, w tym w Zgromadzeniu przeżyła 60 lat.
S.M. Loreta - KINGA BERBEĆ urodziła się 3 marca 1928 r. na Kresach Wschodnich w miejscowości Podzameczek, przynależącej do archidiecezji lwowskiej. W jej rodzinie panowała atmosfera o głębokich zasadach religijnych i patriotycznych. Ojciec, z zawodu kolejarz utrzymywał całą rodzinę składającą się z 6-ciu osób. W czasie wojny cała rodzina doświadczyła przykrych przeżyć i cierpień. Narażeni na napady ukraińskich Banderowców, żyli w ciągłym lęku i niepewności. Sydrom tego s. Loreta odczuwała do końca życia. Trwający przez kilka miesięcy na terenie ich zamieszkania front wojenny, z całego dobytku, jaki mieli pozostawił zgliszcza. W poszukiwaniu życiowego i materialnego bytu, zmuszeni byli opuścić rodzinne strony i jeszcze przed ukończeniem wojny w 1944 r. udało im się przedostać do Sędziszowa Małopolskiego gdzie na jakiś czas zamieszkali. Tutaj u Kingi zrodziło się powołanie do życia zakonnego.


s. Loreta na spotkaniu z Ojcem świętym na Wawelu 1997 r.


Wierna Bożemu wezwaniu poprosiła o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, gdzie została przyjęta w 1951 r. w Tarnowie. Pierwsze śluby zakonne złożyła w 1953 r. w Kluczborku, a posługę apostolską pełniła na następujących placówkach:
K r a k ó w-Mogiła - praca parafialna (1953-1955)
G n i e w - praca parafialna (1955-1959)
P a c z k ó w - Dom Sióstr Seniorek - przełożona wspólnoty (1959-1965)
T a r n ó w - Dom Księży Emerytów - praca przy chorych (1965-1968)
K l u c z b o r k - Dom Nowicjatu - przełożona (1968-1971)
B o l k ó w - placówka parafialna - przełożona (1971-1974)
T o r u ń - parafia Ojców Redemptorystów - zakrystianka (1974-1977)
I w o n i c z-Zdrój - praca parafialna - przełożona (1977-1980)
P a c z k ó w - Dom Sióstr Seniorek - przełożona (1980-1933)
K r a k ó w-Wawel - kasa biletowa - kasjerka (1983- 2001)

W 2001 roku z powodu stanu zdrowia Siostra została zwolniona z obowiązku i przeznaczona na pobyt stały do domu prowincjalnego w Tarnowie. Już wtedy rozpoznano u niej chorobę nowotworową, a także inne schorzenia. Ceniła życie zakonne i stosowała się do jego wymogów. Brała czynny udział w życiu wspólnotowym i była wierna zasadom wszczepionym jej w okresie formacji. Była otwarta i wrażliwa na potrzeby innych. Wśród ludzi świeckich miała grono osób zaprzyjaźnionych, mających względem niej zobowiązania wdzięczności za wiele dobra, jakiego doświadczyli w trudnych sytuacjach życiowych.

Siostra Loreta prowadzona przez Bożą Opatrzność drogą czasami trudną, naznaczoną krzyżem, który od wielu lat stał się jej codziennym towarzyszem; wszystko znosiła ze spokojem i poddaniem się Woli Bożej. W ten sposób przygotowywała się do innego życia, jakie ją czekało w wieczności. Do Domu Ojca odeszła w ulubionym jej miesiącu maju w obecności rodzonej Siostry - p. Czesławy i siostrzeńca - otoczona modlitwami Sióstr. Za jej wierność łasce powołania, niech doświadcza wiecznej radości.

rb


Mamy nowego BŁOGOSŁAWIONEGO

W dniach 27 kwietnia do 3 maja z Krakowa wyruszyła pielgrzymka sióstr józefitek do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II. Wśród przedstawicielek Zgromadzenia było 20 sióstr z prowincji tarnowskiej. Na trasie pielgrzymowania znalazły się także inne ważne miejsca dla chrześcijaństwa, jak: Wenecja - bazylika św. Marka, Padwa - miejsce relikwii św. Antoniego, Loreto - Sanktuarium Domku Matki Bożej, Lanciano, miejsce cudu Eucharystycznego, San Govani Rottondo - miejsce życia i działania Ojca Pio oraz Asyż z Bazyliką św. Franciszka.
Cała pielgrzymka wraz z centralnym wydarzeniem beatyfikacji naszego Rodaka, to jedna wielka uczta duchowa. Bóg podarował siostrom ten czas, miejsca, ale także świadków Zmartwychwstałego, który zaprasza: Idź i głoś wszystkim to, co zobaczyły twe oczy...

jm

galeria zdjęć »»

Jubileusz życia zakonnego

Na zakończenie rekolekcji prowadzonych przez o. Włodzimierza Sowińskiego OP w Polanicy Zdroju, odbył się jubileusz 60-cio, 50-cio i 25-lecia życia zakonnego. Z prowincji tarnowskiej były to jubilatki:

60-lecia: s. M. Lucjana Sikoń, s. M. Perpetua Nizio, s. M. Amelia Weselak, s. M. Amata Budkowska,
50-lecia: s. M. Agnes Wojtasiewicz, s. M. Konstancja Sobotka, s. M. Gwidona Flis,

a Srebrny Jubileusz obchodziły Siostry: s. M. Sabina Dusza, s. M. Kolbena Rosiek, s. M. Benedetta Wiśniowska, s. M. Ryszarda Jeszka, s. M. Tymoteusza Tokarz i s. M. Alfonsa Grybel.

jm


Pustynia w środku miasta

W dniach 4-12 lutego odbyły się rekolekcje zakonne 80 sióstr józefitek. Dniom modlitwy i refleksji przewodniczył ks. prof. dr hab. Roman Pindel, wykładowca biblistyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a zarazem ojciec duchowny kleryków w WSD, w Krakowie.

Do Tarnowa na coroczną "ośmiodniową pustynię" przybyły siostry z Francji, Niemiec, Polski i Ukrainy.

W tej wspólnocie trwały na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, które obficie było zasiewane przez Rekolekcjonistę.

jm

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć »»

Jubileusz osób konsekrowanych w diecezji tarnowskiej
Obchody Dnia Życia Konsekrowanego, w tym roku w Diecezji Tarnowskiej były szczególne. Wpisane były bowiem w Jubileusz 225-lecia Diecezji. Rozpoczęły się 1 lutego uroczystymi nieszporami w trzech klasztorach klauzurowych: w Tarnowie u sióstr karmelitanek, Starym Sączu - u klarysek i Zakliczynie-Kończyskach u bernardynek.
2 lutego, w sam dzień Ofiarowania, został przygotowany bogaty program dla osób konsekrowanych diecezji. Spotkanie rozpoczęło się w auli Jana Pawła II , niedaleko tarnowskiej katedry, o godz. 10.30. Na początku s. Joannes Mazurkiewicz, jako referentka diecezjalna przywitała Księdza Biskupa Ordynariusza, Biskupów pomocniczych i wyraziła wdzięczność za troskę o życie konsekrowane w diecezji. Powitała też zaproszonego na to święto o. Waldemara Barszcza z Watykanu oraz wszystkich Braci i Siostry.

Następnie odbyła się inscenizacja Stałeś się przez Słowo, ale trzeba byś stał się na nowo, którą przygotowały józefitki z Krakowa i Tarnowa. W inscenizacji wzięli udział siostry i bracia z czterech zgromadzeń: józefitki, urszulanki, franciszkanie i redemptoryści. Kolejnym punktem świętowania był wykład o. W. Barszcza: Życie konsekrowane w Kościele widziane z perspektywy watykańskiej.
Po wykładzie wszyscy zebrani udali się pod katedrę, gdzie nastąpiło poświęcenie gromnic i procesja do katedry. Osoby konsekrowane z całej diecezji, uczestniczyły w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Wiesław Lechowicz, który wzywał osoby konsekrowane by nadal były przykładem pobożności, prawości i życia nadzieją. W spotkaniu uczestniczyło ok. 400 braci i sióstr, którzy oddali swe życie na własnośc Bogu. Po Mszy św,. podczas której odnowiono śluby zakonne, odbyła się agapa i projekcja filmu Wyspa.

W diecezji tarnowskiej jest ponad tysiąc sióstr zakonnych i około 150 braci i zakonników. Pracują w szpitalach, domach opieki, szkołach, przedszkolach a także na misjach. Prowadzą m.in. Dom Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich. Jedną z nowych inicjatyw są okna życia w Tarnowie i w Nowym Sączu, gdzie trafiło już dwoje dzieci.

jm

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć »»

Opłatek wolontariuszy Caritas u Józefitek

29 stycznia br. w klasztorze Sióstr Św. Józefa przy ul. Mościckiego 34 odbyło się spotkanie opłatkowe dla wolontariuszy Caritas z parafii św. Rodziny w Tarnowie. Spotkanie rozpoczęto Mszą św. o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Ryszard Mandrycz CM, opiekun duchowy zespołu. We Mszy św. udział wzięły również siostry z domowej wspólnoty, które także włączyły się czynnie w przygotowanie liturgii, a także wigilijnego stołu.
Po zakończeniu Eucharystii, wszyscy uczestnicy udali się do zakonnego refektarza, gdzie ks. Ryszard odczytał Ewangelię św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa. Następnie połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Zaproszonymi gośćmi byli darczyńcy, którzy każdego dnia wspierają działalność charytatywną przy parafii, s. prowincjalna Ewa Mazurek, s. Inga Niedzielska, przełożona domu, s. Joannes Mazurkiewicz, s. Magdalena Bakalarz, pan Józef Rojek, poseł Rzeczpospolitej Polskiej z ziemi tarnowskiej oraz wolontariusze. Podczas trwania agapy siostry s. Jolanta Kolarz, s. Joela Cisek i wolontariusze przygotowali zabawy i skecze, które rozweseliły zebranych. Również sama organizatorka spotkania, s. Grzegorza Bukita, pracująca w parafialnej Caritas, odegrała w skeczu rolę Szczepcia. Uczestnicy opłatka chętnie włączali się w zabawy, a śmielsi tańczyli, komentując: w klasztorze tośmy jeszcze nigdy nie tańczyli..
s. Grzegorza w imieniu ks. Proboszcza Zdzisława Góry CM podziękowała darczyńcom oraz panu posłowi za wielki dar serca dla drugiego Człowieka, zwłaszcza tego opuszczonego, biednego, bezdomnego, będącego w potrzebie. W dowód wdzięczności każdy z ofiarodawców otrzymał pisemne podziękowanie. Świętowaniu nie było by końca, ale że klasztor ma swoje prawa - przed godziną 22.00 wspólnym tańcem zakończono tegoroczne spotkanie opłatkowe.

gb

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć »»

Spotkanie animatorek Modlitewnych Grup Świętego Józefa
Dnia 15 stycznia odbyło się spotkanie sióstr animatorek Modlitewnych Grup Świętego Józefa w domu prowincjalnym w Tarnowie. Rozpoczęto modlitwą Koronki do Świętego Józefa, w której powierzono przemożnemu Patronowi, istnienie i funkcjonowanie modlitewnych grup przy domach prowincji tarnowskiej. Kolejnym etapem było dzielenie doświadczeniami i przedstawienie specyfiki każdej z grup. Z relacji sióstr wynika, że dzięki przynależności do tych grup szerzy się kult do Świętego Józefa i pogłębia więź ze Zgromadzeniem. Członkowie grup swoim cierpieniem, modlitwą a także działalnością służą Kościołowi, angażując się w różne dzieła przy parafiach.

W roboczej części spotkania podjęto refleksję jak w sposób prosty, a zarazem skuteczny przekazywać uczestnikom spotkań tematykę przeznaczoną na dany miesiąc. Spotkanie zorganizowała s. Klaudia Kawecka, prowincjalna animatorka MGŚJ. W spotkaniu wzięło udział sześć sióstr, a także s. Prowincjalna Ewa Mazurek.

kk


 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.