Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, należy do wielkiej rodziny św. Franciszka. Zostało założone 17.02.1884 przez św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana archidiecezji lwowskiej (ur. 1.11.1845 w Sanoku - zm. 1.01.1920 we Lwowie).
Pełni ono w Kościele misję zleconą przez Założyciela, który modlił się za nas:

17.11.1992 r.
W Zgromadzeniu zostały utworzone dwie prowincje: Tarnowska i Wrocławska oraz trzy delegatury: Afrykańska, Brazylijska i Ukraińska. Siostry służą Bogu w Kościele także poza granicami Polski (Francja, Niemcy, Włochy, Ukraina, Brazylia, Kongo, Kamerun).

Patronem Prowincji Tarnowskiej
jest Święty Józef - Opiekun Kościoła świętego - potężny orędownik u Boga, naszego Pana.
Bóg go wezwał, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. W ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. (...)
Na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, Józef do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja (por. RC 8.17). Zapatrzone w św. Józefa, jego życie i wierność Bogu do końca, pragniemy jak on służyć Jezusowi w ludziach potrzebujących.
Obecnie do Prowincj przynależy 215 sióstr, 36 z nich pracuje poza jej terytorium (Europa Zachodnia, Delegatura Afrykańska, Delegatura Brazylijska, Delegatura Ukraińska i prowincja Wrocławska). Do prowincji należy 21 domów, w których w duchu charyzmatu Założyciela służymy potrzebującym miłości miłosiernej: ubogim materialnie i duchowo, chorym, ludziom starszym, niepełnosprawnym, młodzieży i dzieciom.
 
 
 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.