Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Bóg w swoim zaufaniu powierzył św. Józefowi największy skarb, Niepokalaną Dziewicę Maryję, która miała dać światu Jego Syna. Ojciec święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej REDEMPTORIS CUSTOS - O św. Józefie, nawiązując do najcenniejszych wypowiedzi Kościoła, dostrzega w św. Józefie Patrona naszych czasów. Znajdujemy tam również zachętę do gorliwego korzystania z Jego przykładu, orędownictwa i opieki.
Modlitewna Grupa pod patronem św. Józefa jest rodziną ludzi, którzy korzystając z możnego wstawiennictwa swego Patrona, polecają Mu nie tylko osobiste intencje, ale obejmują sprawy i ludzi, którzy są wpisani w misję, jaką św. Józef pełni wobec świata.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, święty ks. Zygmunt Gorazdowski, urzeczony rolą św. Józefa, jaką Mu Bóg wyznaczył na ziemi i w niebie, obrał Jego właśnie za Patrona Zgromadzenia, by jak On, kochały Siostry Jezusa i Maryję, a umocnione Jego przykładem i wstawiennictwem pochylały się nad wszelką biedą, którą tak często naznaczone jest ludzkie życie. Ks. Zygmunt Gorazdowski gorąco kochał św. Józefa i z pełnym zaufaniem oddawał pod Jego patronat swe liczne dzieła dobroczynne, które tworzył za natchnieniem Bożego Ducha.

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, założone w 1884 roku, nieustannie doświadcza szczególnej opieki swego Patrona, którego nazywa Ojcem. Realizując apostolstwo według przyjętego hasła: Serce przy Bogu, ręce przy pracy pragnie za wzorem swego Założyciela, dzielić się jak chlebem:
- swoim zaufaniem i miłością do św. Józefa oraz przeświadczeniem o skuteczności modlitwy, zanoszonej przez Jego    wstawiennictwo;
- charyzmatem miłosierdzia, który poszerza ludzkie serce, a światu niesie pokój i dobro.

W tym celu tworzy wśród czcicieli św. Józefa - Modlitewne Grupy Świętego Józefa, animowane przez Siostry Św. Józefa. Do takiej Modlitewnej Grupy może należeć każdy katolik, bez względu na wiek, zawód, stan zdrowia, o ile jest gotów przyjąć zobowiązania zawarte w Statucie. Członkowie nie składają żadnych ślubów ani przyrzeczeń.

Celem Modlitewnej Grupy Św. Józefa jest pełniejszy udział w szerzeniu Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem św. Józefa. Członkowie Modlitewnych Grup Św. Józefa starają się w swoim życiu naśladować św. Józefa w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia, w umiłowaniu i wiernym wypełnianiu woli Bożej, w Jego życiu pracowitym, przenikniętym modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi. Słowem i przykładem rozwijają w swoim otoczeniu kult św. Józefa przez uroczyste obchodzenie świąt Józefowych, oddawanie szczególnej czci św. .Józefowi w każdą środę i w miesiącu marcu, a także codzienną modlitwę do św. Józefa.

Złączeni więzią duchową ze Zgromadzeniem członkowie grup starają się poznać coraz bardziej włączyć w charyzmat i duchowość Zgromadzenia, przyjmują współodpowiedzialność za jego dzieło misyjne i duszpasterstwo powołań przez modlitwę, ofiarę oraz czynne zaangażowanie, a także uczestniczą w owocach modlitw i dóbr duchowych Zgromadzenia.

Niech zatem rośnie krąg gorących serc, zatroskanych o Bożą chwałę i szczęście człowieka, pragnących poprzez wstawiennictwo św. Józefa przybliżać Królestwo Boże.
Bardziej szczegółowe informacje o możliwości założenia Modlitewnej Grupy św. Józefa oraz jej prowadzenia można uzyskać kierując pytania pod adres:
Modlitewne Grupy św. Józefa
ul. Mościckiego 34
33 - 100 Tarnów
 
 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.