Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Rok 2008
Wigilia w Domu Dziecka
16 grudnia w naszym Domu Dziecka w Krośnie, miało miejsce uroczyste spotkanie wigilijne, w którym wzięło udział ok. 80 osób: dobroczyńców, przyjaciół Domu. Przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych, ludzie polityki, biznesu, kultury, których zjednoczyło wspólne pragnienie niesienia pomocy Dzieciom, sprawienia, by były szczęśliwe nie tylko "od święta". Wśród zaproszonych znaleźli się m. in.: prezydent miasta Krosna, Piotr Przytocki oraz Bronisław Baran, ojcowie franciszkanie konwentualni, ojcowie kapucyni, zaprzyjaźnione rodziny naszych Dzieci.
Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienie Dyrektor Domu Dziecka, s. Pacyfiki Pławeckiej, która poprzez słowo powitalne wprowadziła wszystkich w ciepły, rodzinny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Następnie wystąpiły dzieci, które pod okiem s. Mirosławy Ziaji przygotowały nowatorską wersję jasełek. Motywem przewodnim tegorocznych jasełek była wewnętrzna przemiana jednego z bohaterów, który w nagrodę za pomoc udzieloną aniołkowi, został zaliczony do grona niebiańskich duchów. W jasełkach udało się umiejętnie połączyć elementy biblijne z realiami współczesności.

Po zakończeniu jasełek Dzieci wraz z siostrami i opiekunami podzieliły się ze wszystkimi opłatkiem, życząc każdemu Bożej i ludzkiej miłości. Następnie rozpoczęła się wieczerza wigilijna. Przy stole panowała serdeczna, niemal rodzinna atmosfera. Jak podkreśli goście, nie sądzili, że "w tak różnorodnym gronie można czuć się tak dobrze".
Ostatnim punktem spotkania, a zarazem miłą niespodzianką dla dzieci było przybycie św. Mikołaja, który przywiózł wór prezentów ufundowanych przez firmę Delikatesy-Centrum. Również wielu spośród zaproszonych gości było cichymi współpracownikami tego "niebiańskiego gościa". To właśnie dzięki nim, nasz Dom Dziecka wciąż tętni życiem i można zobaczyć szczery uśmiech na twarzach małych wychowanków.

Dziękujemy św. Józefowi za opiekę nad naszym Domem, której nieustannie doświadczamy w obecności i pomocy naszych przyjaciół i licznych ludzi dobrej woli.

Spotkanie pielęgniarek i opiekunek Prowincji
Dnia 29 listopada w Krakowie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym odbyło się spotkanie dla sióstr pielęgniarek i opiekunek Prowincji Tarnowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 18 sióstr pracujących w szpitalach, DPS oraz posługujących chorym w środowisku lokalnym. Program spotkania obejmował referat przedstawiony przez s. Alfonsę Grybel na temat: Potrzeb osób starszych. Podczas spotkania siostry dzieliły się doświadczeniem pracy z osobami starszymi i cierpiącymi.
Centrum skupienia była Eucharystia w kaplicy szpitalnej, celebrowana przez ks. dr Lucjana Szczepaniaka, kapelana Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Po Mszy św. wygłosił konferencje zatytułowaną o sekrecie zawodowym w pracy lekarskiej i pielęgniarskiej. Dopełnieniem spotkania formacyjnego było wspólne siostrzane spotkanie, któremu przewodniczyła s. Prowincjalna Cypriana Bachara. Był to także czas przedstawienia uwag, propozycji, problemów związanych z pełnionym obowiązkiem.

Obrona doktorska naszej Siostry
W sobotę 8 listopada 2008 r. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej S. M. Ignis - Lidii Flis, wikarii Prowincji Tarnowskiej. Praca napisana została pod kierunkiem O. prof. dr hab. Zdzisława J. Kijasa OFM Conv. na temat: "Prawda życia duchowego w dziele ascetyczno-mistycznym Jana Pili z Fano Umiejętność jednoczenia duszy z Bogiem". W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyły Siostrze siostry ze wspólnoty w Krakowie-Mogile, s. Mieczysława Rybacka i s. Miriam Bilska - radne generalne oraz Siostry Juniorystki z domu generalnego, Radne Zarządu Prowincji Tarnowskiej oraz s. Eugenia Świątkowska i s. Stefania Jaworska byłe przełożone generalne Zgromadzenia.
Obecni byli także bliscy z rodziny i osoby zaprzyjaźnione z Siostrą Doktorantką, między innymi O. Piotr Chojnacki opat cystersów z Mogiły i O. Ryszard Hajduk redemptorysta z Elbląga, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80, w której Siostra katechizuje oraz przedstawiciele młodzieży.

125 urodziny Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa
W dniu 25 października o godz. 11.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. Ojców Franciszkanów Conv. w Sanoku, rozpoczęły się uroczystości dziękczynne za 125 lat istnienia naszej Rodziny Zakonnej.
Przybyło wiele Sióstr ze wspólnot obu prowincji wraz z Zarządami, a także Siostry z Delegatury Ukraińskiej oraz członkowie Modlitewnych Grup Św. Józefa i delegacja podopiecznych Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie.
Matka Leticja Niemczura po przywitaniu uczestników modlitwy, wprowadziła w przeżywanie nabożeństwa dziękczynnego, które poprowadziły Siostry ze Ścisłego Junioratu.
W modlitwie różańcowej siostry polecały wszystkie intencje Jubileuszowego Roku.

O godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza święta dziękczynna, której przewodniczył Gwardian Klasztoru Franciszkanów, o. Zbigniew Kubit, zaś współcelebransami byli ks. Ryszard Skocz z Wrocławia i ks. Andrzej Liszka z Tarnowa, który też wygłosił homilię.

Uroczyste Te Deum, poprzedziła wypowiedziana w modlitwie przez Matkę Generalną, wdzięczność Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymało Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa na przestrzeni 125 lat swego istnienia.
Słowa podziękowania Matka skierowała do Kapłanów za wspólną modlitwę, wygłoszone Słowo Boże oraz do s. Dolores Siuty, postulatorki procesu kanonizacyjnego Ojca Założyciela ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Na zakończenie uroczystości, rozpoczynających obchody Jubileuszu, wszyscy obecni mogli oddać cześć św. Zygmuntowi przez ucałowanie Jego relikwii.


III rocznica kanonizacji Księdza Dziadów
23 października, w III-a rocznicę kanonizacji świętego Zygmunta, Założyciela Zgromadzenia, józefickie wspólnoty wyśpiewały radosne Te Deum, dziękując Bogu za dar osoby świętego Kapłana.

W Domu Prowincjalnym w Tarnowie była celebrowana dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył Ks. bp. Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy, drugim celebransem był ks. kapelan Andrzej Liszka.

Kolejną okazją świętowania był jubileusz 25-lecia posługi Siostry Gaudencji Motyki w Domu Biskupim w Tarnowie. Po skończonej Eucharystii wszyscy ucałowali relikwie św. Zygmunta, polecając się jego wstawiennictwu.


Z józefickich ust i serc płynęła pieśń:

Boże Ojcze dzięki Ci za ten przezacny dar,
że ks. Zygmunt, kapłan, Sługa Twój
świętości przykład dał.
Z gronem Świętych śpiewamy pieśń, przed majestatem Twym
My o Panie dzieci Twe składamy dziękczynienia hymn.

Święty Zygmunt Patronem Sanoka
15 X 2008 r. w Sanoku, odbyło się ogłoszenie św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego współpatronem tego miasta, obok św. Michała Archanioła. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 na odnowionym rynku. Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Józef Michalik. Eucharystię sprawowali licznie przybyli kapłani z sanockich parafii oraz księża rodacy. Obecne były Siostry Świętego Józefa ze wspólnot Prowincji Tarnowskiej (około 50 sióstr) z s. Wikarią generalną Janą Przetak i s. Prowincjalną Cyprianą Bacharą.
Rok wcześniej, Rada Miasta Sanoka na sesji zgromadzeniowej, jednogłośnie podjęła uchwałę o wniesieniu prośby do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w celu ogłoszenia św. Zygmunta Patronem Sanoka. Wszyscy Radni miasta i Proboszczowie parafii, tego samego dnia uczestniczyli we Mszy św. tej właśnie w intencji.

Na początku Liturgii poszczególne stany wyraziły swą radość z ogłoszenia ks. Zygmunta Patronem tego miasta. Pierwszym "od dawien dawna jest św. Michał Archanioł".

W kazaniu arcybiskup Michalik podkreślał rolę dążenia do świętości w kształtowaniu człowieczeństwa, które w pełni rozwinęło się w życiu i działalności Lwowskiego Księdza Dziadów. Podkreślił, że "świat potrzebuje świętych... oni są wpisani w nieskończoność Boga i pomagają ludziom wydobyć bogactwa [człowieczeństwa]..."Święty ksiądz Zygmunt, jak podkreślał pasterz Kościoła Przemyskiego, urodził się w epoce świętych, przeżywał swoje kapłaństwo odpowiadając na potrzeby czasu i dlatego przeżył je pięknie.

Właśnie potrzeba czasu, jego autentyzm otworzyły serca pierwszych Józefitek. Zawracając się do sanoczan podkreślił: Przyjmijcie podziękowanie żeście zechcieli go wydobyć... Warto przyglądać się ludziom świętym, którzy rozwinęli w sobie piękno człowieczeństwa odkupionego przez Chrystusa".


Spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży

W uroczystość świętego Ojca Franciszka 4 X 2008 r., siostry odpowiedzialne za duszpasterstwo młodzieży, przy wspólnotach Sióstr Świętego Józefa zebrały się na corocznym spotkaniuw Domu Prowincjalnym w Tarnowie. Spotkanie rozpoczęła Siostra Prowincjalna Cypriana Bachara. W swoim słowie skierowanym do sióstr podkreśliła ważność Słowa Bożego w życiu każdego człowieka i zachęciła do rozpowszechniania Kręgów Biblijnych, jako jednego ze sposobów formacji.

Siostry będą ukazywać młodym ludziom owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, Ga 5, 22
Po dyskusji, siostry wzięły udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu, by Jezusowi Eucharystycznemu zawierzyć przez świętego Franciszka, cały nadchodzący rok pracy oraz nowe powołania.

Po południu udały się do Sanktuarium Pani Ziemi Tarnowskiej - do Tuchowa oraz nawiedziły grób siostry Stelli Kawki, która była zatroskana o dar nowych powołań zakonnych. Tego dnia Siostra obchodziła swój dzień imienin.

Wspólnota Sióstr We Florynce na szlaku peregrynacji relikwii Św. Małgorzaty Marii Alacoque
Ufamy, że błogosławiony czas, którego doświadczyłyśmy jako Wspólnota Sióstr św. Józefa oraz wszyscy, którzy nawiedzili relikwie św. Małgorzaty Marii, obficie zaowocuje w duchowe owoce gorętszej miłości do Jezusowego Serca - tak mówiły siostry po peregrynacji relikwi św. Małgorzaty.
Wyjątkowy czas łaski nawiedzenia relikwii św. Małgorzaty Marii, który rozpoczął się 21.05.2008 roku w klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie. Pośród mieszkańców Florynki, gdzie pasterzami są Księża Sercanie, relikwie były w dniach 25- 28 września. Po zakończonych uroczystościach w Kościele parafialnym, relikwie Świętej oraz Jej wizerunek w uroczystej procesji zostały przeniesione do Domu Zakonnego Sióstr św. Józefa.
Tutaj spotkanie ze Świętą miało podwójny wymiar. Modlitewne trwanie wspólnoty zakonnej sióstr zostało połączone z gorącymi i szczerymi modlitwami najmłodszych pociech dzieci z przedszkola, prowadzonego przez siostry.
Podczas wspólnych modlitw zanoszonych do Jezusa, za pośrednictwem i wstawiennictwem św. Małgorzaty Marii, dzieci odmówiły wspólnie Akt Ofiarowania się Sercu Pana Jezusa:


Kochany Panie Jezu, oddaję Ci moje serce.
Nie jest ono wielkie, ale pragnie Cię kochać
ze wszystkich swoich sił.
Weź je, Panie Jezu,
I spraw, aby było ono dobre,
wolne od grzechu
i coraz bardziej podobne
do Twego Najświętszego Serca,
którym ogarniasz cały świat..
Amen

Przejmujące, w tych wyjątkowych dniach, było odwiedzanie Kaplicy przez dzieci wraz ze swoimi najbliższymi.

Na czas wspólnej modlitwy: Adorację Najświętszego Sakramentu, Nieszpory i Nabożeństwo Wstawiennicze, przybyły również Siostry z Krynicy: s. Przełożona Joachima Łuczkiewicz i s. Gloriosa Sokalska.

Poświęcenie Przedszkola Świętej Rodziny w Zakliczynie
Dnia 7 września 2008 r. w dzień odpustu w parafii w Zakilczynie, ks. bp. Władysław Bobowski dokonał poświęcenia odnowionego przedszkola i oficjalnego jego otwarcia. W uroczystościach poświęcenia wzięli udział Kapłani z całego dekanatu, burmistrz miasta Kazimierz Korman i sekretarz Janusz Krzyżak, oraz Siostry z Tarnowa, na czele z Przełożoną prowincjalną, s. Cyprianą Bacharą.

Siostry ponownie powróciły do pracy w Przedszkolu w 2008 r., dzięki staraniom ks. Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Idziego w Zakliczynie, ks. prałata mgr lic. Józefa Piszczka, który przeprowadził kapitalny remont całego budynku. Przedszkole pozostało nadal pod patronatem Świętej Rodziny; jego oficjalna nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Rodziny.

Pracę wychowawczą rozpoczęły s. Benedetta Wiśniowska i s. Bonita Buk, zaś kuchnię poprowadzi s. Gwalberta Świątkowska. Przedszkole zostało zaopatrzone w najbardziej potrzebne pomoce i zabawki oraz pięknie urządzony ogród.
W tym roku swoją edukację przedszkolną rozpoczęło 25 dzieci w wieku od 3 -5 lat. Początki są trudne - pierwszy tydzień był pełen płaczu zarówno dzieci jak i Rodziców, którzy po raz pierwszy oddawali swoje pociechy pod opiekę innych osób. Siostry już od pierwszych dni spotkały się z dużą życzliwością Rodziców, którzy ofiarowali swoją pomoc: przynosili zabawki oraz płody ziemi. Nadzieją Sióstr jest, że przedszkole z Bożą i ludzką pomocą będzie się rozwijać, a dzieci znajdą w nim nie tylko opiekę, ale też podstawy dobrego wychowania.
Fundatorami ochronki w Zakliczynie pw. Najświętszej Rodziny byli państwo Szymanowiczowie, obywatele i właściciele majątku w Zakliczynie oraz apteki w Bochni. Po śmierci Karola Szymanowicza kontynuację prac przejęła jego żona Zofia Szymanowicz, która w porozumieniu z ks. Proboszczem Janem Szczerbińskim zwróciła się do Matki Generalnej Pauliny Owczarczak o objęcie tej placówki przez nasze Zgromadzenie. Matka wyraziła zgodę i od 1935r trzy siostry: s. Cypriana Regner - przełożona, s. Henryka Buczko, s. Ida Hermansdorfer rozpoczęły posługę w Zakliczynie. S. Henryka prowadziła gospodarstwo i kuchnię, zaś s. Ida podjęła pracę wychowawczą z dziećmi. Uroczystego poświęcenia Ochronki dokonał Ks. Bp. Franciszek Lisowski dnia 13.10. 1935 r. Ochronka funkcjonowała do 1942 r. W listopadzie tegoż roku władze niemieckie przejęły ochronkę. Do końca wojny w domu sióstr przebywali ranni żołnierze. Po wojnie ochronka ponownie zapełniła się dziećmi aż do 1962 r., kiedy to Przedszkole przeszło pod władzę świecką.
Na Święty Krzyż...
Trzecia Pielgrzymka Osób Konsekrowanych odbyła się 6 września b.r. na Świętym Krzyżu. Zgromadziła około 1000 osób poświęconych Bogu, a wśród nich Siostry z naszych józefickich wspólnot: krakowskich, tarnowskich, tuchowskiej i radnogórskiej.

Gospodarzami spotkania byli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Pasterzem diecezji ks. Bp. Andrzejem Dzięgą i bp. Kazimierzem Gurdą, przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił biskup Antoni Dydycz. Wygłoszona została też konferencja przez ks. dr hab. Czesława Parzyszka SAC "Jesteśmy uczniami Chrystusa". Ubogaceniem tego spotkania były świadectwa Siostry Zmartwychwstanki i Szarytki, które przedstawiły biografie swoich błogosławionych Sióstr: s. Celiny Bożęckiej i s. Marty Wieckiej. Spotkanie zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia Bożego i ucałowanie relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.