Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Rok 2009
Hej kolęda...
Boże Narodzenie - to szczególny czas dziękowania Bogu za DAR MIŁOŚCI - dar Syna, Jezusa Chrystusa. W wielu polskich domach tę wdzięczność wyraża się poprzez śpiewanie kolęd, które w prosty sposób wyrażają wielką tajemnicę naszej wiary - Wcielenie Boga, który stał się bliskim, pośród nas. Józefickie domy trwają w tej dobrej i pięknej tradycji kolędowania. W tarnowskim domu prowincjalnym zagościł niecodzienny kolędnik - sekretarz generalnym konferencji episkopatu, ks. bp. Stanisław Budzik.

Wspólne kolędowanie to już tradycja kilkuletnia, a swój początek ma w czasie, gdy ks. Biskup był rektorem tarnowskiego seminarium duchownego.

Po uroczystej Eucharystii świątecznej było więc granie, śpiewanie a nawet chóry anielskie...

/jm/


Spotkanie przełożonych prowincji tarnowskiej
W Zakopanym odbyło się spotkanie formacyjne sióstr przełożonych prowincji tarnowskiej. Przez dwa dni (21-23.10.2009) siostry poprzez modlitwę, konferencje i spotkania, pochylały się nad tematem duszpasterskim: Bądźmy świadkami miłości. Spotkaniu przewodniczyła przełożona prowincjalna, s. Cypriana Bachara i o. Mieczysław Kożuch, jezuita, przewodnik duchowy i psycholog.
Ojciec Kożuch podjął tematy: Jak formować wspólnotę zakonną do życia wartościami ewangelicznymi dzisiaj i jak dobrze spełniać posługę przełożonej we wspólnocie.
Ponadto siostry wraz z s. Prowincjalną podjęły refleksję nad tym, jak jest realizowany we wspólnotach temat duszpasterski: Otoczmy troską życie i zastanawiano się nad formą przeżywania Roku Kapłańskiego. Inicjatywą sióstr było podjęcie modlitwy i duchowego wsparcia wobec kapłanów z parafii, na terenie, których siostry posługują, a także kapłanów z diecezji tarnowskiej.
W czasie intensywnej pracy był też czas odpoczynku i możliwość wyruszenia na szlaki...

/jm/


Nie ja, lecz TY JEZU... - spotkanie referentek powołań prowincji tarnowskiej
W dniach 3-4.09.2009 r., w Krakowie-Mogile odbyło się coroczne spotkanie referentek lokalnych ds. powołań. Trzynaście sióstr zebrało się u stóp Jezusa Mogilskiego, aby prosić o dar powołań do naszej Rodziny Zakonnej.
Siostry rozpoczęły spotkanie od adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której modliły się o wytrwanie w powołaniu dla każdej Józefitki oraz o dar nowych powołań. W tych intencjach została odprawiona Eucharystia sprawowana przez o. Jana Janasa OFM Conv. W homilii podkreślił, iż troska o dar nowych powołań rozpoczyna się i przejawia w pielęgnowaniu własnego powołania. Referentka powołaniowa to osoba pełna Ducha Świętego, z którą dobrze jest być i która przede wszystkim jest świadoma Bożego działania, a nie ludzkiego: Nie ja, lecz TY JEZU...
Podczas spotkania podjęto wiele tematów związanych z kwestią duszpasterstwa młodzieży, przedstawiono zbliżające się inicjatywy Kościelne i nakreślono plan pracy w roku szkolnym 2009/2010. Cała działalność została oddana w ręce Maryi, aby to Ona sama czuwała nad rozwojem powołania w sercu młodych dziewcząt.
Siostry, radując się darem przynależności do Rodziny Franciszkańskiej włączyły się w obchody 800-lecia Reguły Franciszkańskiej w Krakowie. W niedzielę wzięły udział w Eucharystii dziękczynnej w Łagiewnikach, sprawowanej przez J. E. kard. Stanisława Dziwisza. Ksiądz Kardynał podziękował za wkład, jaki wnosi Rodzina Franciszkańska w Kościół w Polsce. Podkreślił, iż znakiem rozpoznawczym franciszkanina i franciszkanki jest ewangeliczne ubóstwo, braterstwo, prostota oraz radość. Być w rodzinie Franciszkańskiej oznacza nieść Chrystusa, nieść Ewangelię.

Józefitki na X Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym
W Kaliszu, w dniach 27. 09. - 4.10. 2009 odbył się jużX X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. Tematem wiodącym był: Święty Józef jako Patron na nasze czasy.
Drugi dzień kongresu był szczególny dla osób konsekrowanych. Wiele józefitek wzięło udział w wykładach i uroczystej Mszy św. w kaliskim sanktuarium.

Eucharystię celebrowali kapłani z wielu krajów świata zebrani na Kongresie, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, Biskup Stanisław Napierała, ks. Bp. Teofil Wilski i Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski z Watykanu.

Na zakończenie Mszy św. miało miejsce zawierzenie Sióstr zakonnych Świętemu Józefowi. Śpiewy oraz czytania podczas liturgii wykonał chór złożony z sióstr nowicjuszek z Kluczborka i juniorystek z Tuchowa.

CHRYSTUS ŹRÓDŁEM NASZYCH UCZUĆ I DZIAŁANIA, JEGO MIŁOŚĆ PODSTAWĄ NASZEGO APOSTOLSTWA - III Kapituła Prowincji Tarnowskiej
Od 18-23 sierpnia 2009 roku w Domu Prowincjalnym w Tarnowie, odbyła się III Kapituła Prowincji Tarnowskiej, pod przewodnictwem siostry Prowincjalnej Cypriany Bachara. Na obrady zebrały się siostry z Zarządu Prowincjalnego, delegatka Matki Leticji Niemczura i zarazem była przełożona prowincji tarnowskiej s. Jana Przetak oraz siostry delegatki z Europy i Polski.

Na ten szczególny czas, ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc udzielił pasterskiego błogosławieństwa, zapewniając o swej modlitwie o dary Ducha Świętego.
Obrady poprzedzone były dniem skupienia, któremu przewodniczył o. Zdzisław Kijas OFM, rektor Seraphicum w Rzymie.

Poruszył on ważną kwestię samopoznania i odkrywania Boga. Podczas drugiego dnia obrad temat "formacji do życia konsekrowanego dziś" podjął o. Mieczysław Kożuch SJ.

Zadaniem Kapituły Prowincjalnej jest podsumowanie i weryfikacje dotychczasowego stylu życia sióstr. Siostry, wsłuchując się w głos Ducha Świętego starają się odczytać wyzwania Kościoła i świata dla posługi w twórczej wierności charyzmatowi Ojca Założyciela, św. Zygmunta Gorazdowskiego.

Zebrana Kapituła gościła także ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, który odprawił Mszę świętą w zakonnej Kaplicy, wygłosił homilię i pobłogosławił pracom kapitulnym.
jm

Na wieki dla Jezusa
Dnia, 25 VII 2009 r. sześć sióstr ze Zgromadzenia Świętego Józefa złożyło w Bazylice katedralnej w Tarnowie śluby wieczyste:
s. Jordana, s. Ewelina, s. Nazaria, s. Tadeusza, s. Maria Józefa i s. Remigiusza
Trzy z nich pochodzą z terenów Polski, natomiast trzy z Ukrainy. Uroczystość profesji wieczystej została poprzedzona ośmiodniowymi rekolekcjami pod przewodnictwem o. Zdzisława Sendeckiego OFM Conv.
Uroczystą Eucharystię sprawował Pasterz Kościoła Tarnowskiego ks. bp Wiktor Skworc oraz wielu kapłanów przybyłych na tę uroczystość. Siostrom towarzyszyły także licznie zebrane współsiostry z całej Polski i Europy oraz rodzina i przyjaciele. W homilii ksiądz biskup podkreślił znaczenie i rolę życia konsekrowanego, wskazując na aspekt daru i zadania powierzonego w ich ręce.

Poprzez złożenie profesji wieczystej siostry zobowiązały się do zachowania przez całe życie ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W słowach: Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś, wyraziły swoją gotowość do pełnienia woli Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa. Swoje śluby złożyły na ręce obecnej Matki generalnej Leticji Niemczury, w obecności s. Cypriany Bachary, Prowincjalnej tarnowskiej i s. Nulli Broda, Prowincjalnej wrocławskiej.

jm


Rekolekcje zakonne
W dniach 22-30 lipca na Radnej Górze k. Zaklikowa odbyły się rekolekcje dla sióstr józefitek. Poprowadził je o. Zdzisław Sendecki OFM Conv. dla ok. 50 sióstr.

XIII raz na pieszo do Matki w intencji powołań
2 lipca odbyła się już XIII józeficka piesza pielgrzymka w intencji powołań do Zgromadzenia. Wzięło w niej udział 19 sióstr ze wspólnot Prowincji i 8 dziewcząt. Pielgrzymi wyruszyli na szlak o godz. 7.00 rano z Domu Prowincjalnego w Tarnowie. Drogę do Matki ubogaciła wspólna modlitwa, śpiew i rozmowy. Trud wedrówki w upalny czwartek stał się prośbą o dar nowych, wspaniałomyślnych młodych dziewcząt, które pójdą za Jezusem poprzez służbę Miłości Miłosiernej. Na wzgórzu lipowym, Matce Słuchającej powierzone zostały intencje i prośby. Dla "strudzonych" posiłek przygotowała Wspólnota tuchowska. O godz. 15.00 odbyła się uroczysta Eucharystia dla osób konsekrowanych z całej diecezji.
W czasie wielkiego odpustu (2-9.07) wiele sióstr ze wspólnot Prowincji przybywało do Maryi, by Jej powierzać siebie, swe rodziny, Zgromadzenie, wspólnoty i ludzi im powierzonych.

jm


Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom na Jasnej Górze
Dnia 9 maja członkowie Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom, odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę, z okazji Ogólnopolskiego spotkania rodzin osób powołanych i wspierających powołania. Od wielu lat z inicjatywy Episkopatu Polski, w drugą sobotę maja każdego roku zbierają się na Jasnej Górze rodziny, przyjaciele, młodzież, członkowie grup parafialnych, by dziękować i prosić o dar nowych robotników na Pańskim żniwie.

Do Częstochowy, na spotkanie z Maryją udało się z Tarnowa 22 osoby DDPP. Przyjaciele Józefickiej Rodziny Zakonnej zebrali się w domu prowincjalnym w piątek wieczorem, by wspólnie przed Najświętszym Sakramentem prosić o dar nowych powołań.

Na czele pielgrzymki w Częstochowie stanął ks. bp. Wojciech Polak, który w swoim słowie podkreślił, że Powołanie jest darem Boga. Swoistą sztuką jest jego rozpoznanie. Dojrzewa ono w rodzinie oraz w najbliższym środowisku i szkole. Rówieśnicy mogą pomóc lub utrudnić, a nawet mogą być przeszkodą w wyborze drogi życiowej, jakim jest powołanie kapłańskie czy zakonne. Odpowiedź młodego człowieka na wezwanie Boga wiąże się też z długą drogą jego rozpoznawania i rozwoju. Towarzyszenie powołanym na ich drodze jest bardzo ważne. Uroczystej Eucharystii w bazylice jasnogórskiej o godz. 11.00 przewodniczył abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki. W homilii ks. Arcybiskup podkreślił rolę kapłanów i sióstr zakonnych w budzeniu nowych powołań.
Po zakończonej Konferencji, pielgrzymi z Tarnowa udali się do Łagiewnik, by tam u Pana Miłosierdzia prosić o dar gorliwych dusz, pragnących oddać się Chrystusowi bez reszty.

125 urodziny i niecodzienny prezent...
19 marca Prowincja Tarnowska w sposób szczególny obchodziła 125-tą rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Jako wotum dziękczynne za dar istnienia Rodziny Zakonnej i otrzymanych łask na przestrzeni tego czasu, w domu prowincjalnym w Tarnowie, przy ul. Mościckiego 34, zostało podjęte nowe dzieło: Okno Życia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
Ponad sto lat temu św. Zygmunt odpowiedział na wezwanie Pana Boga i rozpoczął dzieło miłosierdzia na ulicach Lwowa. Była to odpowiedź pełna ufności i wiary, a trwa po dziś dzień, poprzez modlitwy i posługę jego duchowych córek. Dzień pierwszych obłóczyn - 17 II 1884 r., stał się datą powołania do istnienia Zgromadzenia.
Na uroczystość przybyły siostry ze wspólnot prowincji z przełożoną generalną s. Leticją Niemczura i siostrami prowincjalnymi: s. Nullą Broda z Wrocławia i s. Cyprianą Bachara - gospodynią uroczystości. Obecni byli przyjaciele Zgromadzenia, władze miasta, przedstawiciele urzędów, tarnowskiej Caritas i osoby zaangażowane w tworzenie tarnowskiego "okna życia".
Szczególna była obecność i modlitwa podopiecznych z DPJ w Tuchowie, Domu Dziecka z Krosna i przedszkolaków, członków Grup św. Józefa i Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom. Uroczystą Eucharystię w Katedrze Tarnowskiej poprzedziło przedstawienie o historii Zgromadzenia. Spektakl napisały i przygotowały siostry nowicjuszki, przybyłe z Kluczborka.

Msza Święta dzięczynna sprawowana była przez J. E. ks. bp Wiktora Skworca - Pasterza Kościoła Tarnowskiego i przybyłych kapłanów. W kazaniu ks. Biskup nawiązał do patrona dnia, św. Józefa, wskazując na jego odwagę w przyjęciu Maryi do swego domu. Jak podkreślił: św. Józef nie wahał się ani chwili wziąć brzemiennej Maryi do siebie. Dziś wielu mężczyznom brakuje takiej odwagi. Dlatego kobiety mogą czuć się niepewnie w swym macierzyństwie, mogą się go lękać. Chcemy im przyjść z pomocą. Temu właśnie ma służyć Okno życia. Na końcu Mszy św. Matka Leticja wypowiedziała Bogu dziękczynienie za 125 lat istnienia Zgromadzenia i całe bogactwo osób, dzieł i Bożych darów a wszyscy zebrani na uroczystej celebracji wyśpiewali hymn uwielbienia. Po Mszy św. zostało uroczyście poświęcone okno, które może uchronić zagrożone życie.

Pierwsze takie okno życia założył ks. Gorazdowski we Lwowie już w 1892 r. Był to Zakład Dzieciątka Jezus, dom dla podrzutków przeznaczony dla samotnych matek i ich dzieci oraz dzieci porzuconych. Tak, jak i za czasów św. Zygmunta, tak i dziś, dom sióstr Józefitek stał się miejscem nadziei dla dzieci, a zarazem "miejscem wyrzutu" dla społeczeństwa, o czym mówił w kazaniu ks. bp Wiktor Skworc.
W domu prowincjalnym przygotowano specjalny dziecięcy pokoik. Są tutaj szafki z ubrankami i pieluchami, miejsce do przewijania. Należy wspomnieć, że w Tarnowie w 2002 roku znaleziono na śmietniku żywego noworodka. Chłopczyk przeżył i został adoptowany. W ciągu ostatnich kilku lat w regionie tarnowskim było, co najmniej pięć przypadków porzucania dzieci po porodzie.

Więcej o "Oknie życia" na: http://www.rdn.pl/info_kzw/index.php?rdn=rdn_kzw200903755


Jubileuszowa "pustynia w mieście"
W roku jubileuszowym 125 lecia istnienia Zgromadzenia rekolekcje mają także jubileuszowy wymiar.

W dniach 4-12 lutego, w Kuczborku odbyły się rekolekcje zakonne dla sióstr. Przewodniczył im Ks. Tadeusz Miszewski. W dniu ich zakończenia odbył się jubileusz życia zakonnego. Siostry Jubilatki dziękowały Bogu za dar powołania i życia zakonnego. Z tarnowskiej prowincji były to siostry:
60-lecia: s. Benicja Godzisz
50-lecia: s. M. Kazimiera Kuzar
25-lecia:
s. M. Dorota Augustyn
s. M. Michała Galas
s. M. Doloria Zoń
s. M. Łucja Zając
s. M. Klaudia Kawecka
s. M. Alberta Masłyk
s. M. Nicola Tokarska

Natomiast w Tarnowie w dniach 20-28 lutego kolejnych ponad 80 sióstr ze Zgromadzenia zebrało się w Domu Prowincjalnym, by uczestniczyć w rekolekcjach, które poprowadził ks. prof. Waldemar Irek, rektor PWT we Wrocławiu. W swoich konferencjach często odnosił się do józefickich korzeni Zgromadzenia, zachęcając do powrotu do pierwszej miłości i gorliwości.

Mieszkańcy tuchowskiego DPJ w XV Małopolskim Przeglądzie kolędniczym
W dniach 21 i 22 stycznia 2009 odbył się w Tuchowie XV Przegląd Kolędniczy, zainicjowany 15 lat temu przez dyrektora DPS w Karwodrzy śp. Stanisława Kurczaba. Rokrocznie organizatorami coraz liczniejszych spotkań są: DPS w Karwodrzy, Burmistrz miasta Tuchów, PCPR w Tarnowie, Towarzystwo Walki z kalectwem w Tarnowie, Rektor WSD w Tuchowie i inni.
Tradycyjnie każdy dzień Przeglądu rozpoczynał się Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pierwszego dnia słowo Boże skierował do uczestników liturgii rektor WSD w Tuchowie. O. Kazimierz Pelczarski, a drugiego dnia ks. bp Leon Dubrawski z Ukrainy. Następnie uczestnicy, opiekunowie i wszyscy zainteresowani tą nietypową imprezą, udali się do tuchowskiego Domu Kultury, który przez te dwa dni stał się wielką sceną teatralną dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych przyjmujących rzeczywistość z miłością i spotykających w niej Boga...
W tym roku do Tuchowa przybyło 47 zespołów (z trzech województw) m.in. z Krakowa, Przemyśla, Tarnowa, Bochni, Krosna, Wielkich Oczu, Rudy Różanieckiej, Owczar. Każdy zespół zgodnie z regulaminem prezentował ok. 20 minutowy program jasełkowy, który nie podlega ocenie konkursowej, natomiast równolegle do występów trwa konkurs szopek bożonarodzeniowych wykonanych przez mieszkańców DPS-ów.
Wśród mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie są tacy, którzy od 10 lat zajmują miejsca na widowni podczas Przeglądu i doświadczają bogatych przeżyć. Natomiast od czterech lat, z inicjatywy dyrektor DPJ s. Ingi Niedzielskiej, Dom reprezentowany jest przez kolejne grupy kolędnicze z coraz większym powodzeniem. W tym roku w naszej grupie znalazło się 12 mieszkańców (w tym 2 na wózkach inwalidzkich i 2 poruszających się o lasce), w roli św. Rodziny, anioła narratora, ludu; dwie siostry Juniorystki: s. Jarosława i s. Nazaria w roli aniołów; dwie opiekunki: s. Stella - w roli szatana i Z. Krzemińska - w grupie ludu.
Scenariusz przygotowła pani Zdzisława Krzemińska. Pomocą stała się lektura biuletynu "Drogą św. Józefa", z którego zaczerpnęła tytuł przedstawienia "Boże Narodzenie jest zawsze tam, gdzie rodzi się Jezus".

W tym roku nagrodę za szopkę, przyznawaną przez proboszcza parafii NMP w Tuchowie, otrzymała kilkunastuosobowa grupa Mieszkańców DPJ, pracująca pod kierunkiem sióstr juniorystek: s. Jarosławy i s. Nazarii.
Wszyscy sąprzekonani o wielkiej wartości tego kulturalnego wydarzenia. Przeplata się w nim refleksja, wiedza z doświadczeniem, pojawiają się talenty i pomysły, którym towarzyszą nieodłącznie obawy o nagłe pogorszenie stanu zdrowia, zmiana nastroju, zaburzenia pamięci , ostry ból nogi czy ręki aktora.

Jak twierdzą mieszkańcy - Przegląd Kolędniczy za każdym razem daje możliwość doświadczania pewnego porozumienia na poziomie serca. Odbywa się ono tylko we wspólnocie dzici bożych, gdzie prosty człowiek klęka obok profesora uniwersytetu, chory obok zdrowego, stary obok młodego, aby razem przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia.

 
 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.