Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Katecheza
Jednym z dzieł, w których Zgromadzenie realizuje charyzmat miłości miłosiernej jest katecheza. Siostry poprzez nauczanie włączają się w misję Kościoła, dają świadectwo o Bożej miłości i miłosierdziu, o Bogu, który Jest, który Był i który Przychodzi.
Nasz Założyciel - św. ks. Zygmunt oddany był całym sercem głoszeniu Boga miłości i potwierdzał swe słowa czynami pełnymi miłosierdzia wobec dzieci, młodzieży, ubogich studentów. W "Zasadach i przepisach dobrego wychowania" (Lwów 1886, 229) napisał, że Katecheta powinien prawdy wiary wpoić w uczucie i wolę uczniów, zachęcać ich do praktyk religijnych i do postępu w cnotach...
Za przykładem Ojca Założyciela Siostry naśladują Jezusa modlącego się, nauczającego i służącego. Troszczą się o prawdziwe poznanie Boga, kierują na drogę miłości, a także w miarę możliwości udzielają dzieciom potrzebującym pomocy materialnej.

 
 

Praca katechetyczna sióstr to także formacja dzieci i młodzieży w grupach parafialnych takich jak: oaza, schola, Dziewczęca Służba Maryjna, Grupy misyjna.
 
 
 
 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.