Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Posługa chorym i starszym
 
W naszej Prowincji siostry podejmują pracę w domach dla osób starszych i chorych. Są to: Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie i Krakowie, a także opiekują się chorymi w ich domach. Ponadto prowadzimy Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

Dom ten usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszego w diecezji tarnowskiej Sanktuarium Matki Bożej, wpisany jest w malowniczy pejzaż ziemi tuchowskiej. Przeznaczony jest on dla 40 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych.
W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców,dlatego w organizacji uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka, poszanowanie jego praw i wolności osobistej, dostosowując odpowiednio zakres i poziom świadczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego mieszkańca.
Celem działalności Domu jest zapewnienie opieki osobom, których wiek, warunki bytowe, czy zdrowie fizyczne wymagają stałej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć »»

Działalność opiekuńcza określona w misji Domu Pogodnej Jesieni zakorzeniona jest w duchowym dziedzictwie Zgromadzenia, które od początku swego istnienia posługę chorym, starszym i ubogim stawiało na naczelnym miejscu. Zarówno siostry jaki i personel świecki przez swoją życzliwość i pełną miłości pomoc starają się tworzyć rodzinną atmosferę Domu, aby mieszkańcy czuli, że są kochani iodkrywali radość życia, sens i wartość cierpienia oraz z ufnością przygotowali się na przejście do nowego życia.
Siostry podejmują pracę pielęgniarską i opiekuńczą także w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie - Prokocimiu oraz w Domu Księży Emerytów w Tarnowie, gdzie przebywają starsi i chorzy Kapłani oraz osoby świeckie.
 
 
 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresy domów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.