Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

«« powrót

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

8 września 2019

To właśnie w tym miejscu odczuwa się bliską obecność Stwórcy i ducha patriotyzmu, gdyż Sanktuarium to powstało ono jako odpowiedź na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Na olbrzymim terenie znajdują się liczne sakralne obiekty, a wśród nich GOLGOTA, która zajmuje szczególne miejsce w sercu Sióstr Świętego Józefa. To właśnie na Golgocie znajduje się kaplica, którą opiekują się siostry z trzech Zgromadzeń, w tym Józefitki

W pięciokondygnacyjnej, kamiennej budowli znajdzie się 30 kaplic i oratoriów poświęconych najwybitniejszym postaciom z życia narodu polskiego; świętym, błogosławionym oraz kandydatom na ołtarze…. Wewnątrz zaś znajdują się oratoria i kaplice poświęcone między innymi: Matce Bożej Częstochowskiej, Słudze Bożemu ks. Infułatowi Marcinowi Popielowi, ks. Stefanowi kard, Wyszyńskiemu, Prymasowi Tysiąclecia, bł. Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu, Słudze Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce, bł. ks. prałatowi Antoniemu Rewerze z Sandomierza, bł. ks. komandorowi Władysławowi Miegoniowi, św. Maksymilianowi Marii Kolbemu, Dziewięciu Górnikom pomordowanym w kopalni "Wujek", Stoczniowcom poległym na Wybrzeżu w r. 1970 i głuchoniemym z całej Polski. Jako miejsce wspólnotowej modlitwy wybrali to sanktuarium także działacze regionalni i krajowi NSZZ "Solidarność", pracownicy PKS z całej Polski, członkowie PSL, AK, NSZ i WiN oraz rycerze i damy orderu św. Stanisława ze Szczepanowa.

s. Zachariasza CSSJ

cytaty zaczerpnięto ze strony Sanktuarium: http://www.kalkow.com.pl/

 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresydomów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.