Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

«« powrót

Niepokalane Poczęcie NMP

8 grudnia 2023

Uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Prałat Grzegorz Lechowicz Wikariusz biskupi ds. zakonnych. W homilii nawiązał do czci oddawanej Maryi Pannie w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, potrzebie zaufania i służby Niepokalanej i zawierzenia jej codzienności jak to było w życiu św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego i po dziś dzień w życiu każdej Siostry Józefitki. Relikwie wprowadziła s. Maria Mateusza Ciszewska Wikaria generalna w asyście s. M. Antoni Piekarz Przełożonej prowincjalnej i s. M. Ingi Niedzielskiej Przełożonej Wspólnoty posługującej w Seminarium. Piękno Liturgii ubogaciły śpiewające na zmianę chóry: Sióstr Józefitek i Alumnów WSD.

Uroczystość ta była również okazją to wyrażenia przez społeczność seminaryjną wdzięczności za 70 lat posługi Sióstr Józefitek w Seminarium. Siostry podjęły tę misję 1 lipca 1953 r. Ks. Rektor Jacek Soprych zaprosił do wspólnego dziękczynienia w dniu dzisiejszym wszystkie Siostry, które na przestrzeni tych lat podejmowały różne prace w Seminarium. Niestety z różnych względów nie mogły przybyć wszystkie (żyjących jest 61) ale w świętowaniu uczestniczyło 18 Sióstr.

Po Mszy Świętej w Auli im. św. Jana Pawła II Ks. Rektor dr Jacek Soprych przypomniał po krótce historie posługiwania Sióstr z różnych Zgromadzeń od początku istnienia Seminarium szczególnie wymieniając prace pdejmowane przez Siostry Józefitki na przestrzeni ostatnich 70 lat.  Następnie Siostra Wikaria Mateusza wygłosiła referat pt.: „Święty Ksiądz Zygmunt Gorazdowski – dobry pasterz zatroskany o Kościół”, ukazując zarówno rozpalone żarliwą miłością do Boga serce młodego kleryka Zygmunta i przeciwności jakie stawały na drodze do święceń kapłańskich jak i jego gorliwość kapłańską i duszpasterską zarówno o współbraci w kapłaństwie jak i lud wierny – każdego człowieka. W trakcie wykładu Siostra Wikaria przytoczyła również słowa św. Jana Pawła II z Mszy beatyfikacyjnej ks. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie: „Przykład błogosławionego Zygmunta Gorazdowskiego niech będzie zachętą dla was, drodzy kapłani, zakonnicy, zakonnice, seminarzyści, katecheci i studenci teologii. Wy, którzy na różne sposoby pełnicie szczególną posługę na rzecz Ewangelii, winniście czynić wszystko, co możliwe, aby dzięki waszemu świadectwu każdy człowiek, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia i statusu społecznego, czuł w głębi serca, że jest miłowany przez Boga. Taka jest wasza misja”. I taka jest też misja Sióstr Józefitek.

Po wykładzie klerycy z grupy teatralnej przedstawili w pięknej odsłonie kilka scen z życia św. Zygmunta w inscenizacji zatytułowanej „Lwowski samarytanin”.

Na koniec Bp Ordynariusz Andrzej Jeż wyraził słowa wdzięczności w krótkiej prelekcji nawiązując do historii posługi Sióstr Józefitek nie tylko w WSD ale i w Diecezji, które wspierają swoją modlitwą i pracą w wypełnieniu misji Kapłanów i Biskupów.

Dalsza część świętowania odbyła się na jadalni kleryckiej gdzie przedstawiciele Alumnów wyrazili swoją wdzięczność Siostrom za 70 lat posługi w słowach pełnych życzliwości i serdeczności oraz wręczyli każdej Siostrze róże i upominek.

/s.A.P./

Zdjęcia ze strony WSD

 
Aktualności | Nasza Prowincja | Apostolstwo | Pójdź za Mną | Grupy Św. Józefa | DDPP | Zgromadzenie | Adresydomów | Księga gości | Kontakt
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ. Prowincja Tarnowska św. Józefa - Opiekuna Kościoła świętego.